's_werelds
Byzantium
CO2_neutraal
Chaldeeuws
Chaldeeën
Chaldeeër
Duurzame_Ontwikkelingsdoelen
Duurzame_Ontwikkelingsdoelstellingen
EU-nitraatrichtlijn
Eufraat
God's_own_country
Golfstaat
Hesperes
Juno
Jupiter
KRW
Kaderrichtlijn_Water
Kameleon
Kruis
LMB
LMG
LML
LMM
LMRV
LMW
Labrador
Labradoriaans
Landelijk_Meetnet_Bodemkwaliteit
Landelijk_Meetnet_Grondwaterkwaliteit
Landelijk_Meetnet_Luchtkwaliteit
Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voeding
Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voedsel
Landelijk_Meetnet_Regenwatersamenstelling
Landelijk_Meetnet_Vlinders
Landelijk_Meetnet_Water
Landelijk_Meetnet_effecten_Mestbeleid
MDG's
MER
MER-plichtig
Mars
Millennium_Development_Goals
Millennium_Ontwikkelingsdoelen
NB
NMR
Nationaal_Meetnet_Radioactiviteit
Net
Noord-Brabant
Noordoostelijke_Doorvaart
Noordwestelijke_Doorvaart
Octant
Oost-Tirol
Oriënt
PAS
PFAS
PMG
Pegasus
Programma_Aanpak_Stikstof
Provinciaal_Meetnet_Grondwaterkwaliteit
Riffijns
Riffijns_gebergte
Rifgebergte
Rijnoeverstaat
SDG's
Schengengebied
Schengenland
Schengenzone
Sovjetstaat
Sustainable_Development_Goals
TMV
TrendMeetnet_Geluid
TrendMeetnet_Verzuring
Waterman
Zevengesternte
Zuid-Tirol
Zuiderkruis
aalstal
aan_de_hemel_staan
aanbiedstation
aanloophaven
aardas
aardbaan
aardbodem
aardbol
aardbrand
aarde
aardgasbron
aardkloot
aardoliebron
aardrijk
aards
aardscheerder
aardschors
aardsheid
aardverschuiving
aberratie
abiotisch
ablatie
achteraf
achterafbuurt
achterafgelegen
achterafje
achterafplaats
achterafplaatsje
achterafstraat
achterafstraatje
achterbuurt
achterdijk
achterdijks
achtergribus
achtergrond
achtergrondstraling
achterhoek
achterkwartier
achterland
achterlandgebied
achterlandverbinding
achterpad
achterplaats
achterplein
achterpolder
achterstandsbuurt
achterstandsgebied
achterstandswijk
achterstraat
achterterrein
achtertuin
achtervloed
achterwater
achterwaterloop
achterweg
achterwijk
aerosol
afgegeven
afgereden
afgeven
afgeweid
afgifte
afgrond
afgrondelijk
afhankelijkheidsbetrekking
afhankelijkheidsbetrekkingen
aflandig
aflandigheid
afrijden
afrijding
afril
afvalbrengdepot
afvalbrengpunt
afvalbrengstation
afvaldepot
afvallozing
afvalproductie
afvalpunt
afvalscheidingsstation
afweiden
afweiding
afwijking
afwijkingscirkel
afzanderijvaart
akker
akkerbouwstreek
akkerlandschap
akkertje
albastgroeve
alfa
alignement
alluviaal
alluvium
alm
almucantar
alp
alpenlandschap
alpenstreek
alpien
alternatieve_energiebronnen
aluingroeve
ammoniaklozing
anagalactisch
anomalie
antarctis
anticlinaal
anticlinale
antropogeen
apex
aphelium
apogeum
aquatisch
archipel
areaal
arrondissement
aspect
asterisme
asteroïde
asteroïdengordel
asthenosfeer
astraal
astraallicht
aszuil
atmosfeer
atmosferisch
aurora
autoluw
avondstreek
azuren
azuur
aëroliet
aërosol
baai
baaitje
bank
banlieue
bar
barrière
barrièrerif
barrièresteden
basislijn
bassin
bed
bedden
bedding
beddinkje
beek
beemd
begeleider
bekken
belevenistuin
beloop
bemestingsnorm
berg
bergachtig
bergachtigheid
bergbeek
bergboezem
bergdrift
berggroep
bergkop
berglandschap
bergmassief
bergpas
bergstaat
bergstreek
berm
besneden
bestrijdingsmiddelen
bezinkvijver
biezenvijver
bijenleven
bijenstand
bijland
bijlander
bijplaneet
bijzon
binnenglooiing
binnenland
binnenlander
binnenpad
binnentuin
binnenwater
binnenweg
binnenzee
biocide
biodiversiteit
biogeen
biogenese
biogenesis
biogenetisch
biogenie
bioom
bioproduct
biosfeer
biotisch
biotoop
black_spot
blik
blinkerd
blok
bocht
bodemkwaliteit
bodemleven
bodemprofiel
bodemrijkdom
bodemschatten
bodemverzakking
bodemwaterkwaliteit
boenstoep
boenwal
boerenerf
boezem
boezempje
boezemwater
bogaard
bokkenwei
bol
bolhoop
bolide
bondsstaat
boomgaard
boord
boorder
border
boreaal
bos
boscomplex
bosecosysteem
boslandschap
bospaadje
bospad
bosperceel
bosreservaat
bosrijk
bosschage
bosstreek
bouwkavel
bouwperceel
bovenaards
bovenaardsheid
bovenlaag
bovenland
bovenlander
bovenrand
bovenstad
bovenzees
brak
branding
breedtecirkel
breeveertien
breuklijn
brink
broedgebied
broedkolonie
broeikasgas
broek
bronkop
bruinkoolgroeve
bufferstaat
bufferstaatje
buiten
buiten_de_oevers_treden
buitenaards
buitenaardsheid
buitendijk
buitendijks
buitengaats
buitengoed
buitengras
buitenklimaat
buitenland
buitenlander
buitenrede
buitenwater
burchtvijver
burenoverlast
bush-bush
buurland
buurstaat
buurtgemeenschap
buurtoverlast
bèta
campingvijver
cascade
cataract
cementbron
center
chloorlozing
chromosfeer
circulaire_economie
circumboreaal
circumpolair
cockpitlandschap
colluvium
coluren
compascuum
concordant
concordantie
conform
conjunctie
consequent
constellatie
contact
continent
continentaal
contingent
conurbatie
corona
corridor
couche
coulisselandschap
coupure
culminatie
culminatiepunt
culmineren
culmineren_in
cultuurlandschap
cultuurlandschappen
cultuurtuin
côte
dagcirkel
dal
dalen_van_de_zon
dalgrond
dalingsgebied
dalstuw
daltrap
dam
damaarde
damakker
dammetje
dampkring
de_bodem_leegroven
de_bodem_uitmergelen
de_bodem_uitputten
de_derde_wereld
de_grond_leegroven
de_grond_uitmergelen
de_grond_uitputten
decarboniseren
decarbonisering
declinatie
declinatiecirkel
deelstaat
del
delfstoffenrijk
delling
delta
departement
desa
desertificatie
dessa
deviant
deviatie
deviëren
deviërend
diamantgroeve
dieperik
dieptelozing
diepwellozing
dierenriem
digressie
dijk
dil
dioxinenorm
dislocatie
district
doesoen
dolfijnenvijver
dominion
donk
doodcultiveren
doodcultivering
doorgaan
doorgaand
doorgang
doorganing
doorgegaan
doorlaat
dorp
dorpje
dorpscentrum
dorpsgezicht
dorpshart
dorpswijk
dotterbloemhooiland
draai
draaierig
draaiing
draaikolk
draaistroom
draconitisch
drecht
dreef
drenkplaats
drielandenpunt
dries
drift
drijfland
drijftil
drijfzand
drinkwaternorm
droge
dromer
droogmakerij
droomlandschap
drugsoverlast
duiking
duin
duinachtig
duinenrij
duingebied
duingezicht
duinlandschap
duinpaadje
duinpad
duinpan
duinplas
duinrand
duinreservaat
duinstreek
duinstrook
duintop
duinvallei
duinvijver
duinwal
duinzand
duivelsdeken
duurzaam
duurzaam_voedingssysteem
duurzaamheid
duurzaamheidsnorm
duurzame_bedrijven
duurzame_energie
duurzame_energiebronnen
duurzame_kleding
duurzame_landbouw
duurzame_ontwikkeling
duurzame_producten
dwaalster
dwergstaat
dwergstaatje
dwergster
eb
ebben
ecliptica
ecocide
ecoduct
ecologie
ecologisch
ecologische_voetafdruk
ecologiseren
ecologisering
econologie
ecoplanologie
ecoproduct
ecoprofiel
ecoscherm
ecosysteem
ecotainer
ecoterrorisme
ecotoxiciteit
ecotoxicologie
ecotoxisch
ecotoxologie
eendenvijver
eenheidsstaat
eiland
eilandenrijk
eilandenstaat
eilander
eilandstaat
einder
elektrificatie
elektrificeren
elektrificering
elongatie
eluviaal
eluvium
emersie
emigratieland
emissie
emissie-eis
emissiegegevens
emissienorm
emissieplafond
emissierichtpunt
emissiewaarde
emitteren
enclave
energiebron
energiebronnen
energienorm
energietransitie
eng
engte
enk
epicentrum
equator
equatoriaal
equinoctiaalpunt
erf
ertsgroeve
eruptie
ervaringstuin
es
esplanade
estuarium
etappe
ether
eufotisch
eutrofie
eutrofieziekte
eutrofiëring
eutroof
evectie
evenaar
evennachtslijn
exclave
exosfeer
fabrieksstreek
fata_morgana
filehinder
firmament
fjord
flint
fluviatiel
fontein
footprint
forellenvijver
forum
fosfaatlozing
fosfaatnorm
fotosfeer
front
frontaal
fumarole
fylogenese
fylogenetisch
fylogenie
gammabron
gammaflitser
gaping
gasbron
gaseruptie
gasnevel
gat
gated_community
gebed
geboortestreek
geculmineerd
gedecarboniseerd
gedevieerd
geest
geestland
gehemelte
gehercirculeerd
geitenwei
gekannibaliseerd
gekribd
gekwelmd
geleding
gelokaliseerd
geluidsgegevens
geluidshinder
geluidsnorm
geluidsoverlast
geluidszonering
gemeanderd
gemeente
gemoerd
geocyclisch
geostationair
geosynclinaal
geosynclinale
geothermisch
gepulseerd
gerafeld
gerecirculeerd
gerecupereerd
gerecycled
gerecycleerd
geregenereerd
gerioleerd
gesast
gesluikstort
gesternte
gestonken
gestrekt
getijde
getijdenkracht
getijdenlandschap
getijdennatuur
getto
geul
geurhinder
geurnorm
geuroverlast
gevaarlijke_stoffen
gevallen
gewest
gewestelijk
gewisseld
gezichtslijn
gezoneerd
geëbd
geëcologiseerd
geëlektrificeerd
geëmitteerd
geëutrofieerd
geïnclineerd
giflozing
giftlozing
gipsgroeve
glacis
gletschertafel
gletsjer
gletsjerbaan
gletsjerbron
gletsjertafel
global_warming
globe
golf
golfbreker
golven
gordel
gors
goudader
goudgroeve
goudvissenvijver
goudvisvijver
gouw
gracht
grachtgezicht
gras
grasvlakte
greb
grebbe
grensstaat
grensstreek
grep
greppel
greppeltje
griend
griendwaard
grindgroeve
groef
groenbestemming
groene_tapijt
groep
groes
groeve
groeze
grondbewijs
grondverzakking
grondwaterkwaliteit
grondwaterkwaliteitsmodel
grondwaterstroomgebied
grondzicht
grootcirkel
grot
grottencomplex
grottenstelsel
grup
haag
haak
habitatrichtlijn
haciënda
haf
halfrond
halo
halvemaan
hangplaats
hangplek
hardkop
haringvijver
haven
havenfront
heelal
heetwaterbron
heg
heggenlandschap
hei
heibaan
heide
heidelandschap
heidereservaat
heidestreek
hek
hekwerkwijk
hel
heliocentrisch
hemelbol
hemelgewelf
hemellichaam
hemelobject
hemelrijk
hemelstreek
hemelteken
hemelvaut
herbebossen
herbebossing
herbebost
herbenut
herbenutten
herbenutting
herbestemming
herbruik
herbruikbaar
herbruiken
herbruikt
hercirculatie
hercirculeren
hercirculerend
herfstpunt
hergebruik
hergebruiken
hergebruikt
herkomstland
hernieuwbare_energiebronnen
herwildering
herwinnen
herwinning
herwonnen
het_Gooise_matras
het_bos_leegroven
het_land_van_de_rijzende_zon
het_oerwoud_leegroven
het_opgaan_van_de_zon_en_de_maan
het_oprijzen_van_de_zon_en_de_maan
het_wilde_westen
het_zilte_nat
heterosfeer
heuvel
heuvelachtig
heuvelachtigheid
heuvelig
heuvelstreek
heuveltje
hier_te_lande
hier_ter_stede
hobbedob
hoefslag
hoevelandschap
hof
hofvijver
hoge_kringen
hogere_kringen
hogerwal
hol
holstaand
homosfeer
hoodoo
hoofd
hoofdstreek
hoofdvaart
hoog_aan_de_hemel_staan
hoogste_kringen
hoogtecirkel
hoogtij
hoogveenreservaat
hoogvlakte
hoogwaterrichtlijn
hooi
hoorn
horizon
horizont
horizontaal
horizontalistisch
horoscoop
hors
horst
hotspot
hout
houtsingel
hove
ijsberg
ijskern
ijsoverlast
ijsschol
ijsschots
ijsvlakte
ijszee
ijzerbron
ijzergroeve
illuvium
immersie
in-situvitrificatie
in_de_golven
in_de_natuur_leven
in_de_open_lucht
in_de_vrije_natuur
in_de_vrije_natuur_leven
in_het_wild_leven
in_loco
in_situ
in_stede_van
inbedden
inbedding
inbochting
inclinatie
inclineren
indianenreservaat
industriestreek
inflatie
infrastructureel
infrastructuur
ingebed
ingepolderd
inham
inhammetje
inlaag
inlaat
inlander
inlands
inmonding
inpolderen
inpoldering
insectenleven
insectenstand
intercontinentaal
intergalactisch
intergemeentelijk
interinsulair
interlokaal
interoceanisch
interplanetair
interstellair
intrusie
intrusieplaat
inundatiesluis
invaart
invalgat
inzamelsysteem
ionosfeer
isolatienorm
isostasie
jachtgoed
jachtstreek
jungle
kaag
kaai
kaaleten
kaaleting
kaalslag
kaalvraat
kaalvreten
kaap
kade
kaderrichtlijn
kaderrichtlijn_water
kalkgroeve
kalksteengroeve
kannibaliseren
kannibalisering
kant
kardoes
karpervijver
karspel
karst
karstgebergte
karstgrot
karstlandschap
karstpijp
kasteelvijver
kat
kavel
kaveling
kaveltje
keerkringslijn
keiengroeve
keilandschap
kering
kerosinelozing
kerspel
kerstster
ketenbeheer
kieling
kielkade
kieskanton
kikkervijver
kil
kille
kim
kimduiking
kimme
kistwerk
klapzand
kleigroeve
kleistreek
klif
klimaatbeheersing
klimaatbelasting
klimaatbericht
klimaatbesparing
klimaatbestendig
klimaatcare
klimaatconflict
klimaatdiplomatie
klimaatdoelstelling
klimaatgegevens
klimaatgeschil
klimaatgordel
klimaatmodel
klimaatnorm
klimaatnota
klimaatomslag
klimaatrapport
klimaatrapportage
klimaatregelaar
klimaatverandering
klimaatwereld
klimaatzorg
klimming
klip
klipachtig
klippig
kloof
klotsbak
kluft
koeienwei
koelwaterlozing
komeet
komeetachtig
kometenbaan
kometengroep
kooivijver
koolstof_neutraal
koolzuurbron
kop
kopergroeve
kopje
kosmisch
kosmos
kraag
kraal
krachtbron
krag
kragge
krater
kreeftenvijver
kreek
kreits
kreupelhout
kribbe
kribben
krijtgroeve
krikkemik
kringlooppapier
kringloopwinkel
krocht
kroes
krokodillenvijver
kroonkolonie
kropbron
kruinpunt
kust
kustlijn
kuststaat
kuststreek
kustvlakte
kwab
kweb
kwelder
kwelderland
kwelm
kwelmachtig
kwelmen
kwelmgrond
kwelmzand
kwelwater
kwelzand
kwiklozing
laag_aan_de_hemel_staan
laagste_kringen
laagveenlandschap
laagveenstreek
laagvlakte
laar
labyrint
ladde
lage_kringen
lagere_kringen
lagerwal
lagune
lamel
laminatie
land
landaard
landbouwkavel
landbouwperceel
landbouwstreek
landerij
landerijen
landgoed
landmark
landmerk
landpunt
landsaard
landschap
landschappelijk
landschappen
landstreek
landteken
landtong
landweer
landweg
landweggetje
landwegje
landzicht
lawaaihinder
lawaainorm
lawaaioverlast
lede
lee
leefgebied
leefmilieu
leefomgeving
leegvangen
leegvanging
leegvissen
leegvissing
leemgroeve
leemstreek
leigroeve
leisteengroeve
lengtecirkel
lentepunt
levensgemeenschap
levensgemeenschappen
libratie
lichthinder
lichtoverlast
lichtsterkte
liman
linie
lithosfeer
litoraal
locatie
lokaal
lokalisatie
lokaliseren
loopbaan
loopzand
los
loskaai
loskade
lozing
lozingseis
lozingsnorm
luchtbron
luchtgezicht
luchtkwaliteit
luchtruimte
luchtstation
luchtstreek
luchtvochtigheid
luchtweerspiegeling
lunatie
maaiveld
maan
maanbaan
maanbeving
maaneclips
maanlandschap
maansikkel
maansvereffening
maantje
maanvlakte
maar
macrobioot
macrobiote
macrobiotiek
macrobiotisch
macrokosmos
maiskavel
mantelvegetatie
maquis
mare
mark
marke
marmergroeve
massief
meander
meanderen
meanderend
meandrisch
mediene
meent
meentgrond
meer
meertje
megapolis
melioratie
melklozing
melkwegstelsel
mergelgroeve
mergellandschap
meridiaan
meridiaancirkel
meridiaanshoogte
meridionaal
mesosfeer
mestlozing
mestnorm
mestproductie
meteoor
meteoorsteen
meteoriet
meteoroliet
meteoroïde
metropolis
metropolitaan
metropolitisch
metropool
meubelboulevard
mic
microkosmos
microplastic
microplastics
middagcirkel
middaghoogte
mijnbouwstreek
mijngroeve
mijnstreek
milieu
milieu-impact
milieu-informatie
milieu-intensief
milieu-onvriendelijk
milieu-onvriendelijkheid
milieuactivist
milieuactiviste
milieubalans
milieubelang
milieubelasting
milieubeleid
milieubeweging
milieubewegingen
milieubiologie
milieucare
milieucommunicatie
milieuconflict
milieudefensie
milieudruk
milieueconomie
milieueducatie
milieueffectenrapport
milieueffectenrapportage
milieueffectrapport
milieueffectrapportage
milieueis
milieufactor
milieufactoren
milieufederatie
milieufilosofie
milieufreak
milieugegevens
milieugeschil
milieugezondheidskunde
milieugoederen
milieuhinder
milieuhygiëne
milieujaarverslag
milieukunde
milieukwaliteit
milieunorm
milieuoverlast
milieupark
milieurapportage
milieurichtlijn
milieuschade
milieusociologie
milieustation
milieustraat
milieutechnologie
milieuterrein
milieutoxicologie
milieuverontreiniging
milieuverval
milieuvriendelijk
milieuvriendelijkheid
milieuwacht
milieuwachter
milieuwereld
milieuwet
milieuwetenschappen
milieuzorg
milieuzorgsysteem
ministaat
modderbron
moeder_aarde
moer
moeras
moeraslandschap
moerassig
moerassigheid
moerasstreek
moeren
moesland
mofette
molensteengroeve
molentocht
molenvijver
molo
mond
mondiale_voetafdruk
monding
monogram
mosselbank
mosselplaat
mossteppe
mui
multiversum
museumvijver
muur
na-ebben
nabeven
nabeving
nabuurland
nabuurstaat
nachteveningspunt
nachtnorm
nachtvorstin
nagebeefd
nageschokt
nagetrild
nageëbd
naschok
naschokken
naspui
nat
natie
nationaal
natrillen
natrilling
natura_naturans
naturaal
natureel
natuur
natuurbelang
natuurbestemming
natuurbos
natuurgrond
natuurkracht
natuurlandschap
natuurlandschappen
natuurlijk
natuurlijk_product
natuurlijke_producten
natuurproces
natuurramp
natuurreservaat
natuurrijk
natuurschoon
natuursteengroeve
natuurverschijnsel
natuurverwantschap
natuurwet
natuurzuiver
nauw
nauwte
navloed
neer
neerslag
neonicotinoïde
nering
neritisch
nes
nesse
nevel
nevelvlek
niemandsland
niet_bemest
nieuwemaan
nikkelgroeve
nis
nisse
nitraatnorm
nitraatrichtlijn
nol
noord-zuidverbinding
noordpoolcirkel
nova
nutatie
oase
occident
occultatie
oceaan
oceanisch
oerwoud
oerwoudstreek
oesterplaat
oever
oeverbekleding
oeverbescherming
oeverstaat
oeververdediging
oeverwal
off_the_road
offshore
oliebron
olielozing
omgeving
omgevingsbewustzijn
omgevingspsychologie
omgevingsruimte
omgezwalpt
omkreits
omloop
omloopbaan
ommekreits
ommeland
ommelands
ommezwaai
omniversum
omspannen
omspanning
omtrede
omtree
omvloed
omzwaai
omzwalpen
omzwalping
onbemest
onbeslagen
onderaards
onderdoorgang
ondergaan
ondergang
ondergegaan
ondergezonken
ondergroei
ondergronds
onderlaag
ondermaans
ondermaanse
onderstroom
ondertunneling
onderwaterlandschap
onderwaterrijk
onderwaterwereld
onderwereld
onderzees
onderzinken
onderzinking
ondiepte
oneindig
oneindigheid
ongedierte
ongediertebestrijding
onherbergzaam
onland
onmetelijk
onmetelijkheid
onomkeerbaar
onomkeerbaarheid
onontgonnen
onshore
ontaards
ontboering
ontbossen
ontbossing
ontbost
ontlast
ontlasten
ontpolderd
ontpolderen
ontpoldering
ontreinigd
ontreinigen
ontreiniging
ontsluiting
ontspuld
ontspullen
ontspulling
ontwateren
ontwateringstocht
ontwikkelingswereld
ontwinden
ontwinding
ontwinkeld
ontwoud
ontwouden
ontwouding
onvaderlands
onverhard
oord
oost-westverbinding
oosterkim
oosterkimme
op_de_golven
op_het_droge
op_het_droge_staan
op_rede_liggen
op_veilige_rede_liggen
op_volle_zee
opbergmijn
opbreken
opbreker
opdagen
opdaging
open_lucht
open_plek_in_het_bos
opgaan
opgaand
opgang
opgebroken
opgedaagd
opgegaan
opgekomen
opgekwelmd
opgeplooid
opgeslagen
opgeslibd
opgeslijkt
opgeslikt
opgesloot
opgetrokken
opgewassen
opglijdingsvlak
opheffing
opkomen
opkomend
opkomst
opkwelmen
opkwelming
opper
oppertje
oppervlaktewater
opperwater
opplooien
oprijzen
opril
opschuiving
opslaan
opslag
opslibben
opslibbing
opslijken
opslijking
opslikken
opslikking
opsloten
opsloting
opspuitterrein
optrekken
optrekking
opvangbekken
opvolgerstaat
opwas
opwassen
opwater
opweg
opwelving
opwelwater
orbis_terrarum
orbit
orbitaal
organisme
organismen
oriëntaal
oriëntaals
oriëntatiepunt
orkaankracht
overbejaging
overbevissing
overbevolking
overbeweid
overbeweiden
overdijk
overdracht
overexploitatie
overgangsformatie
overgangsgebergte
overhaal
overheid
overhoek
overkust
overlaadhaven
overlaadstation
overlaat
overlaatbaanvak
overlaatsdijk
overladingshaven
overlands
overloop
overloopgebied
overoever
overpad
overschuiving
overslag
overslagstation
oversteek
overstromingsgebied
overstromingsrivier
overstromingswater
overtoom
overtuin
overvaart
overzee
overzees
ozononvriendelijk
ozonvriendelijk
paadje
pad
paddenvijver
pakket
paleisvijver
paleomagnetisme
pampa
paneel
parallactisch
parallax
parallelcirkel
parasitisme
parhelium
park
parkeerbaan
parkeeroverlast
parkje
parkvijver
partij
pas
passage
patria
pekelbron
pelagisch
penterig
penumbra
perceel
perceeltje
perigeum
periglaciaal
perihelium
periodisch
perk
perkje
permafrost
pet
petroleumbron
pier
pierebad
pierebadje
pierenbad
pierenbadje
pierenbak
pijnwoud
pingo
piscine
plaat
plaats
plaatselijk
plaatselijkheid
plaatsje
placer
planeet
planeetbaan
planeetnevel
planetair
planetenstelsel
planetoïde
plantsoen
plas
plasvervening
plasvijver
plat
plateau
plating
platteland
plattelander
plein
pleintje
pleistergroeve
plek
plekje
plekkerig
plekkerigheid
plekkie
plomp
plutonisch
poel
poeletje
poeltje
poesta
pol
polair
polder
poldergebied
poldergemeenschap
poldergronden
polderstreek
polis
polje
polletje
pool
poolcirkel
poolshoogte
poolstreek
poolzee
populatie
populatiebiologie
populaties
porfiergroeve
postzegelstaatje
prairie
precessie
primaire_energiebronnen
protuberans
protuberantie
provincie
prutpolder
ptolemeïsch
pudding
puddinggesteente
puddingsteen
puimsteengroeve
puinsleuf
pulsar
pulsatie
pulseren
punt
puntbron
put
quasar
raadhuisvijver
raai
raaitje
raccrochement
radiaal
radiant
radiatiegordel
radiatiepunt
radiobron
rafelen
rafeling
rak
rand
randmeer
randmorene
randstaat
randzee
ravijn
rayon
recessie
rechte_klimming
rechtlopend
recirculatie
recirculeren
recuperabel
recuperatie
recuperatief
recuperatiemateriaal
recupereren
recyclage
recyclagepapier
recyclebaar
recyclebaarheid
recyclen
recycleren
recyclering
recyclestation
recyclewinkel
recycling
rede
ree
reed
reep
reform
reformartikel
reformbeweging
reformhuis
reformkleding
reformvoeding
reformwinkel
reformzaak
refugium
regeneraat
regeneratie
regenerator
regenereren
regime
regio
regionaal
rei
repel
reservaat
reukhinder
reukoverlast
rewilding
richel
richting
richtpunt
rietzodde
rietzode
rietzudde
rif
riggeling
rijk
rijnstreek
rijzen
rijzen_en_ondergaan_van_de_zon
ringenstelsel
ringkade
ringnevel
ringsloot
ringvaart
rioleren
riolering
riool
riprap
rivier
rivierarm
rivierdelta
rivierenlandschap
rivierenstreek
riviergezicht
rivierpatroon
rivierrede
rivierstelsel
riviertocht
riviertunnel
robbenplaat
rode
rolsteen
rompstaat
rond-point
rondpunt
rondweg
roofbouw
rookhinder
rookoverlast
rookproductie
rosse_buurt
rots
rotsachtig
rotsachtigheid
rotsig
rotsigheid
rotsje
rotspilaar
rotspunt
rotsspelonk
rotssteen
rotstrap
rozengaard
ruigte
ruim
ruimte
ruimtelijk
ruimtestation
ruimtevaartstation
ruiterpad
röntgenbron
safaripark
salpetergroeve
samenkomst
samenloop
samenstand
saprobiesysteem
sas
sassen
sassenier
sasser
sassing
sassluis
satelliet
satellietbaan
satellietnevel
schaal
schaamgroen
schaapsdrift
schaar
schaardijk
schaatsvijver
scham
schans
schapendrift
schapenwei
scharreldier
scharrelei
scharrelkip
scharrelvarken
scheidingsstation
schemeringscirkel
scheptrap
schervenpakket
schiereiland
schiervlakte
schildpaddenvijver
schol
schor
schorre
schot
schots
schouw
schuifsteen
sediment
sedimentair
sedimentatie
sedimenteren
sedimentpakket
sfeer
sick_building
sideratie
siderisch
singel
sinkhole
skyline
slag
slaper
slaperdijk
slenk
slib
slijkbron
slijkvulkaan
slikbron
sloot
slotvijver
sluiernevel
sluikstort
sluikstorten
sluikstorter
sluistocht
sluizentrap
sneeuwgrens
sneeuwkop
sneeuwlinie
sneeuwtop
snelloper
solstitium
speelvijver
spelonk
spelonkachtig
spelonkachtigheid
spiraalnevel
spreng
springbron
springeb
springtij
springvloed
spuitmiddelen
staalbron
staat
stad
stadje
stadscentrum
stadsfront
stadsgezicht
stadshart
stadstaat
stadswijk
stank
stankcirkel
stankhinder
stanknorm
stankoverlast
stankvlaag
stankwolk
statie
steenglooiing
steengroeve
steenkolengroeve
steenkoolgroeve
steenzoutgroeve
stekje
stekkie
stemdistrict
steppe
steppelandschap
steppemeer
ster
sterrenhemel
sterrenstelsel
sterretje
stikstofcrisis
stikstofdepositie
stikstofkwestie
stikstofproblematiek
stiltegebied
stiltegordel
stiltereservaat
stiltezone
stinken
stinkend
stinker
stinkzooi
stoep
stofoverlast
straatgoot
stralencomplex
stralingsnorm
strand
strandduin
strandgezicht
strandlijn
strandmeer
strandwal
streek
streep
strekken
strekking
strekkingslijn
stro
stromingsbron
strook
strookje
stroom
stroomgeul
stroomgezicht
stroompje
stroomrijk
stroomstelsel
stroomversnelling
strootje
struikgewas
struweel
stuifduin
stuw
stuwage
stuwdam
stuwen
stuwing
subcontinent
subcontinentaal
sublunarisch
submarien
suburbaan
supernova
superstaat
surfvijver
symbiose
synclinale
tabbetje
te_velde
tegenmaan
tegenschemering
tegenstraling
tegenstroom
tegentij
tegenvloed
tegenzon
teken
tektogenese
tektonisch
tellurisch
temperatuur
ten_departemente
ter_aarde
ter_zee
terp
terpachtig
terras
terrasachtig
terrein
terrestrisch
teruggelopen
teruggesluisd
teruggewonnen
terugkeerland
terugloop
teruglopen
teruglopend
terugsluizen
terugsluizing
terugwinnen
terugwinning
tichelgrond
tij
tingroeve
tinne
tippelgebied
tippelzone
tocht
tochtsloot
toegangspad
toegangsweg
toelatingsnorm
toeleidend
toeleidingskanaal
toendra
toepad
toeristenland
toetocht
toewater
toros
tors
toverbron
township
toxiciteit
toxidevrij
toxisch
trachietgroeve
traject
tramontana
tramontane
trans
transcontinentaal
transoceanisch
trapjesglooiing
travers
traverse
trawant
trecht
tricht
tropen
tuier
tuin
tuinbouwstreek
tuinieren
tussen_hemel_en_aarde
tussengebied
tussenruimte
tussenzee
tweedehands
uit_de_hogere_kringen
uit_de_laagste_kringen
uit_de_lage_kringen
uit_de_lagere_kringen
uit_hoge_kringen
uit_hoogste_kringen
uitbraken
uitbraking
uiterdijk
uiterland
uiterwaard
uiterwaardenstreek
uitgaand
uitgebraakt
uitgemond
uitgestoten
uitgestroomd
uitgevist
uitgewalst
uitgeworpen
uitgifte
uitgors
uitham
uithoek
uitkijk
uitkijkpost
uitkijktoren
uitlaatemissie
uitlaatgas
uitlaatgassen
uitlaatplaats
uitloop
uitloper
uitmonden
uitmonding
uitputting
uitspansel
uitstoot
uitstootnorm
uitstoten
uitstoting
uitstromen
uitstroming
uitstroom
uittrede
uittreding
uitvening
uitvissen
uitvissing
uitwalsen
uitwalsing
uitwateringstocht
uitweg
uitwerpen
uitwerping
uitwerpsel
uitwijkhaven
uitwijkspoor
uitzetcentrum
universum
uurcirkel
vaargeul
vaart
vaartgemeenschap
vaarwater
vaderland
vaderlander
vaderlands
vakantiestreek
val
vallei
vallen
vasteland
vastelander
veenkrag
veenlandschap
veenpakket
veenplas
veenstreek
veeteelt
vegetatielijn
veldzicht
ven
vennetje
ventilatienorm
veralgd
veralgen
veralging
verdronken_land
vergif
vergletsjerd
vergletsjering
vergroend
vergroenen
vergroening
verhang
verhoefslaagd
verhoefslagen
verhoefslaging
verkeershinder
verkeersoverlast
verkeren_in_de_hogere_kringen
verkeren_in_de_lagere_kringen
verlaten
verlatenheid
verliesnorm
verontreiniging
verrezen
verrijzen
verrijzing
vers
verschiet
verscholen_paradijs
verse_gronden
verskade
verstedelijken
verstedelijking
verstedelijkt
verticaalcirkel
verval
vervalletje
vervuilingsnorm
vijver
vijvertje
viskweekvijver
visvijver
vlaak
vlak
vlakte
vlasaard
vleugel
vloedhoogte
vloedkop
vlonder
vlondertje
vlotvijver
vluchtpunt
vochtoverlast
voerstreek
voetpunt
vogellandschap
vogelleven
vogelreservaat
vogelrichtlijn
vogelstand
vogelvijver
volgstation
volgstroom
volle_maan
vollegrond
volzee
vooraf
voorbijgaan
voorbijgaand
voorbijgang
voorbijganger
voorbijgangster
voorbijgegaan
voorboezem
voord
voorde
voordelta
voorgebergte
voorhaard
voorhaven
voorhout
voorland
vooroever
voorpad
voorraadschuur
voorraadschuur_van_de_wereld
voorstad
voorstadje
voorstadsnet
voorstation
voorstedelijk
voorterrein
voortij
voorvloed
voorwal
vrije
vrije_natuur
vrije_uitloop
vrije_uitloopei
vrijthof
vroon
vroonland
vuilnisproductie
vuilwaterlozing
vulkaan
vuurspuwen
vuurspuwend
vuurspuwing
waai
waakhoogte
waard
waarschuwingsmeetnet
wachthaven
wachthaventje
wad
wadde
waddenlandschap
wak
waker
wal
walkant
wallenkant
walletje
walstoep
waltrap
wand
wantij
warande
warmtelozing
warmteproductie
warmwaterbron
wasbord
wassende_maan
water
waterbron
waterfront
waterhoogte
watering
waterkering
waterkussen
waterkwaliteit
waterloop
waterlozing
wateroverlast
waterplaats
waterplas
waterrijk
waterscheiding
waterspiegel
waterstand
waterstoep
waterstroming
waterstroom
watersysteem
watertafel
waterval
watervang
waterverbinding
watervrij
waterwereld
waterwingebied
waterwinplaats
wed
weer
weerstroom
weg
wegblazen
wegblazing
wegel
wegeltje
wegenis
wegeniswerken
weggeblazen
weggetje
weghelft
wegje
wei
weide
weidekavel
weidelandschap
weidelijk
weidelijkheid
weiden
weiderij
weidestreek
weiland
wel
welgat
welletje
welwater
welzand
wereld
wereldlijk
wereldlijkheid
wereldmilieudag
wereldorde
wereldrijk
wereldrond
wereldruim
wereldruimte
werelds
wereldstelsel
wereldstreek
wereldwijd
wereldzee
westerkim
westerkimme
wetering
wieling
wierde
wijk
wijngaard
wildakker
wildbaan
wildernis
wildpark
wildreservaat
wilgenpas
windsterkte
windstreek
windwak
winterpunt
wintersolstitium
wintersportstreek
winterzonnestilstand
winterzonnewende
wissel
wisselen
woerd
woestenij
woestijn
woestijnachtig
woestijnachtigheid
woestijnlandschap
woestijnsteppe
woestijnstreek
wolfskuil
wolvenkuil
woonerf
woonsatelliet
woonwijk
woud
zadel
zalmtrap
zandbak
zandbank
zandduin
zanderijvaart
zandgroeve
zandhonger
zandleemstreek
zandpakket
zandplaat
zandsteengroeve
zandstreek
zandvlakte
zate
zee
zeearm
zeeboezem
zeedelta
zeegaand
zeegat
zeegebied
zeegezicht
zeehaven
zeehavengebied
zeehoofd
zeelucht
zeereep
zeereservaat
zeestreek
zeetje
zeeverbinding
zeewering
zeezicht
zeeëngte
zelfbrengdepot
zelling
zenit
zich_ontlasten_in
zijl
zijlvest
zijstraat
zilveren_maan
zilvergroeve
zinkgat
zode
zoden
zodiak
zodiakaal
zoetwaterbron
zomerpunt
zomersolstitium
zomerzonnestilstand
zomerzonnewende
zon
zone
zoneclips
zoneren
zonering
zonnebaan
zonnecirkel
zonnekeer
zonnestelsel
zonnestilstand
zonnetje
zonnevijver
zonnevuur
zonnewende
zonnig
zoom
zoutbron
zoutgehalte
zoutgroeve
zoutlozing
zoutwaterbron
zuidpoolcirkel
zuidpoolgebied
zuil
zuurgraad
zwaaikom
zwamp
zware_metalen
zwavelbron
zwavelgroeve
zwavelnorm
zwavelwaterbron
zwembad
zwembadje
zwemvijver
zwemwater
zwerfblok
zwerfkei
zwerfsteen
zwerfster
zwerk
zwet
zwetsloot
zwin