's_werelds
Byzantium
CO2_neutraal
Chaldeeuws
Chaldeeën
Chaldeeër
Duurzame_Ontwikkelingsdoelen
Duurzame_Ontwikkelingsdoelstellingen
EU-nitraatrichtlijn
Eufraat
God's_own_country
Golfstaat
Hesperes
KRW
Kaderrichtlijn_Water
LMG
LML
LMM
LMRV
LMW
Labrador
Labradoriaans
Landelijk_Meetnet_Grondwaterkwaliteit
Landelijk_Meetnet_Luchtkwaliteit
Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voeding
Landelijk_Meetnet_Radioactiviteit_in_Voedsel
Landelijk_Meetnet_Regenwatersamenstelling
Landelijk_Meetnet_Vlinders
Landelijk_Meetnet_Water
Landelijk_Meetnet_effecten_Mestbeleid
MDG's
MER
Millennium_Development_Goals
Millennium_Ontwikkelingsdoelen
NB
NMR
Nationaal_Meetnet_Radioactiviteit
Noord-Brabant
Oost-Tirol
Oriënt
PMG
Provinciaal_Meetnet_Grondwaterkwaliteit
Rijnoeverstaat
SDG's
Schengengebied
Schengenland
Schengenzone
Sovjetstaat
Sustainable_Development_Goals
Zuid-Tirol
aalstal
aan_de_hemel_staan
aanloophaven
aardas
aardbodem
aardbol
aardbrand
aarde
aardgasbron
aardkloot
aardoliebron
aardrijk
aards
aardschors
aardsheid
aardverschuiving
abiotisch
achteraf
achterafbuurt
achterafgelegen
achterafje
achterafplaats
achterafplaatsje
achterafstraat
achterafstraatje
achterbuurt
achterdijk
achterdijks
achtergribus
achtergrond
achterhoek
achterkwartier
achterland
achterlandgebied
achterlandverbinding
achterpad
achterplaats
achterplein
achterpolder
achterstandsbuurt
achterstandsgebied
achterstandswijk
achterstraat
achterterrein
achtertuin
achtervloed
achterwater
achterwaterloop
achterweg
achterwijk
aerosol
afgereden
afgeweid
afgrond
afgrondelijk
afhankelijkheidsbetrekking
afhankelijkheidsbetrekkingen
aflandig
aflandigheid
afrijden
afrijding
afril
afvalbrengdepot
afvalbrengpunt
afvalbrengstation
afvaldepot
afvalproductie
afvalpunt
afweiden
afweiding
akker
akkerbouwstreek
akkertje
alluviaal
alluvium
alm
alp
alpenstreek
alpien
alternatieve_energiebronnen
anagalactisch
anomalie
antarctis
anticlinaal
anticlinale
antropogeen
aquatisch
archipel
areaal
arrondissement
asthenosfeer
aszuil
atmosfeer
atmosferisch
aurora
autoluw
avondstreek
aërosol
baai
baaitje
bank
banlieue
bar
barrière
barrièrerif
barrièresteden
basislijn
bassin
bed
bedden
bedding
beddinkje
beek
beemd
begeleider
bekken
beloop
bemestingsnorm
berg
bergachtig
bergachtigheid
bergbeek
bergboezem
bergdrift
bergmassief
bergpas
bergstaat
bergstreek
berm
besneden
bestrijdingsmiddelen
bijenleven
bijenstand
bijland
bijlander
binnenglooiing
binnenland
binnenlander
binnenpad
binnentuin
binnenwater
binnenweg
binnenzee
biocide
biodiversiteit
biogeen
biogenese
biogenesis
biogenetisch
biogenie
bioom
bioproduct
biosfeer
biotisch
biotoop
black_spot
blik
blinkerd
blok
bocht
bodemkwaliteit
bodemleven
bodemprofiel
bodemrijkdom
bodemschatten
bodemverzakking
bodemwaterkwaliteit
boerenerf
boezem
boezempje
boezemwater
bogaard
bokkenwei
bol
bondsstaat
boomgaard
boord
boorder
border
bos
boscomplex
bosecosysteem
bospaadje
bospad
bosperceel
bosreservaat
bosrijk
bosschage
bosstreek
bouwkavel
bouwperceel
bovenaards
bovenaardsheid
bovenlaag
bovenland
bovenlander
bovenrand
bovenstad
bovenzees
brak
branding
breedtecirkel
breeveertien
breuklijn
brink
broedgebied
broedkolonie
broeikasgas
broek
bufferstaat
bufferstaatje
buiten
buiten_de_oevers_treden
buitenaards
buitenaardsheid
buitendijk
buitendijks
buitengaats
buitengoed
buitenklimaat
buitenland
buitenlander
buitenrede
buitenwater
bush-bush
buurland
buurstaat
bèta
cascade
cataract
cementbron
center
circulaire_economie
colluvium
compascuum
concordant
concordantie
conform
conjunctie
consequent
constellatie
continent
continentaal
contingent
conurbatie
corridor
couche
coulisselandschap
coupure
cultuurlandschap
cultuurlandschappen
cultuurtuin
côte
dal
dalgrond
dalingsgebied
dalstuw
dam
dammetje
dampkring
de_bodem_leegroven
de_bodem_uitmergelen
de_bodem_uitputten
de_derde_wereld
de_grond_leegroven
de_grond_uitmergelen
de_grond_uitputten
deelstaat
delfstoffenrijk
delta
departement
desa
desertificatie
dessa
dieperik
dijk
dil
dioxinenorm
dislocatie
district
dominion
donk
doodcultiveren
doodcultivering
doorgaan
doorgaand
doorganing
doorgegaan
doorlaat
dorp
dorpje
dorpscentrum
dorpsgezicht
dorpshart
dorpswijk
draai
draaierig
draaiing
draaikolk
draaistroom
dreef
drielandenpunt
dries
drift
drijfzand
drinkwaternorm
droge
dromer
droogmakerij
duin
duinachtig
duinenrij
duingebied
duingezicht
duinlandschap
duinpaadje
duinpad
duinpan
duinrand
duinreservaat
duinstreek
duinstrook
duintop
duinvallei
duinwal
duinzand
duivelsdeken
duurzaam
duurzaam_voedingssysteem
duurzaamheid
duurzaamheidsnorm
duurzame_bedrijven
duurzame_energie
duurzame_energiebronnen
duurzame_kleding
duurzame_landbouw
duurzame_ontwikkeling
duurzame_producten
dwergstaat
dwergstaatje
eb
ebben
ecocide
ecoduct
ecologie
ecologisch
ecologische_voetafdruk
econologie
ecoplanologie
ecoproduct
ecoprofiel
ecosysteem
ecotainer
ecoterrorisme
ecotoxiciteit
ecotoxicologie
ecotoxisch
ecotoxologie
eenheidsstaat
eiland
eilandenrijk
eilandenstaat
eilander
eilandstaat
einder
eluviaal
eluvium
emersie
emigratieland
emissie
emissie-eis
emissiegegevens
emissienorm
emissieplafond
emissierichtpunt
emissiewaarde
emitteren
enclave
energiebron
energiebronnen
energienorm
energietransitie
eng
engte
enk
epicentrum
equator
equatoriaal
erf
eruptie
es
esplanade
estuarium
etappe
eufotisch
eutrofie
eutrofieziekte
eutrofiëring
eutroof
evenaar
evennachtslijn
exclave
exosfeer
fabrieksstreek
fata_morgana
fjord
flint
fluviatiel
fontein
footprint
forum
fosfaatnorm
fotosfeer
front
frontaal
fumarole
fylogenese
fylogenetisch
fylogenie
gasbron
gaseruptie
gat
gated_community
gebed
geboortestreek
geest
geestland
gehemelte
gehercirculeerd
geitenwei
gekribd
gekwelmd
geleding
gelokaliseerd
geluidsgegevens
geluidsnorm
geluidszonering
gemeanderd
gemeente
gemoerd
geocyclisch
geostationair
geosynclinaal
geosynclinale
geothermisch
gepulseerd
gerafeld
gerecirculeerd
gerecupereerd
gerecycled
gerecycleerd
geregenereerd
gerioleerd
gesast
gestonken
gestrekt
getijde
getijdenkracht
getto
geul
geurhinder
geurnorm
gevaarlijke_stoffen
gevallen
gevulkaniseerd
gewest
gewestelijk
gewisseld
gezoneerd
geëbd
geëmitteerd
geëutrofieerd
glacis
gletschertafel
gletsjer
gletsjerbaan
gletsjerbron
gletsjertafel
globe
golf
gordel
gors
goudader
gouw
gracht
grachtgezicht
gras
grasvlakte
greb
grebbe
grensstaat
grensstreek
grep
greppel
greppeltje
griend
griendwaard
groenbestemming
groene_tapijt
groes
groeve
groeze
grondbewijs
grondverzakking
grondwaterkwaliteit
grondwaterkwaliteitsmodel
grondwaterstroomgebied
grondzicht
grootcirkel
grot
grottencomplex
grottenstelsel
grup
haag
haak
habitatrichtlijn
haciënda
haf
halfrond
haven
havenfront
heelal
heetwaterbron
heg
hei
heibaan
heide
heidereservaat
heidestreek
hek
hekwerkwijk
hel
hemelstreek
herbebossen
herbebossing
herbebost
herbenut
herbenutten
herbenutting
herbestemming
herbruik
herbruikbaar
herbruiken
herbruikt
hercirculatie
hercirculeren
hercirculerend
hergebruik
hergebruiken
hergebruikt
herkomstland
hernieuwbare_energiebronnen
herwinnen
herwinning
herwonnen
het_Gooise_matras
het_bos_leegroven
het_land_van_de_rijzende_zon
het_oerwoud_leegroven
het_opgaan_van_de_zon_en_de_maan
het_oprijzen_van_de_zon_en_de_maan
het_wilde_westen
het_zilte_nat
heuvel
heuvelachtig
heuvelachtigheid
heuvelig
heuvelstreek
heuveltje
hier_te_lande
hier_ter_stede
hof
hoge_kringen
hogere_kringen
hogerwal
hol
holstaand
hoofdstreek
hoog_aan_de_hemel_staan
hoogste_kringen
hoogtij
hoogveenreservaat
hoogvlakte
hoogwaterrichtlijn
hooi
horizon
horizont
horizontaal
horizontalistisch
hors
horst
hotspot
hout
hove
ijsberg
ijsschol
ijsschots
ijsvlakte
ijszee
ijzerbron
illuvium
immersie
in-situvitrificatie
in_de_natuur_leven
in_de_open_lucht
in_de_vrije_natuur
in_de_vrije_natuur_leven
in_het_wild_leven
in_loco
in_situ
in_stede_van
inbedden
inbedding
inbochting
indianenreservaat
industriestreek
infrastructureel
infrastructuur
ingebed
ingepolderd
inham
inhammetje
inlaag
inlaat
inlander
inlands
inmonding
inpolderen
inpoldering
insectenleven
insectenstand
intercontinentaal
intergalactisch
intergemeentelijk
interinsulair
interlokaal
interoceanisch
interplanetair
interstellair
intrusie
intrusieplaat
inundatiesluis
invaart
invalgat
invalidenparkeerplaats
inzamelsysteem
ionosfeer
isolatienorm
isostasie
jachtgoed
jachtstreek
jungle
kaag
kaai
kaaleten
kaaleting
kaalslag
kaalvraat
kaalvreten
kaap
kade
kaderrichtlijn
kaderrichtlijn_water
kant
kardoes
karspel
kat
kavel
kaveling
kaveltje
keerkringslijn
kering
kerspel
ketenbeheer
kielkade
kieskanton
kim
kimme
kistwerk
klapzand
kleistreek
klif
klimaatbeheersing
klimaatbesparing
klimaatbestendig
klimaatcare
klimaatdiplomatie
klimaatdoelstelling
klimaatgegevens
klimaatgordel
klimaatmodel
klimaatnorm
klimaatrapport
klimaatverandering
klimaatwereld
klimaatzorg
klip
klipachtig
klippig
kloof
klotsbak
koeienwei
koolstof_neutraal
koolzuurbron
kop
kopje
kraag
kraal
krachtbron
krag
kragge
krater
kreek
kreits
kreupelhout
kribbe
kribben
krikkemik
kringlooppapier
kringloopwinkel
krocht
kroes
kroonkolonie
kropbron
kruinpunt
kust
kustlijn
kuststaat
kuststreek
kustvlakte
kwab
kweb
kwelder
kwelderland
kwelm
kwelmachtig
kwelmen
kwelmgrond
kwelmzand
kwelwater
kwelzand
laag_aan_de_hemel_staan
laagste_kringen
laagveenstreek
laagvlakte
laar
lage_kringen
lagere_kringen
lagerwal
lagune
lamel
land
landaard
landbouwkavel
landbouwperceel
landbouwstreek
landerij
landerijen
landgoed
landmark
landmerk
landpunt
landsaard
landschap
landschappen
landstreek
landteken
landtong
landweer
landweg
landweggetje
landwegje
landzicht
lawaainorm
lede
lee
leefgebied
leefmilieu
leefomgeving
leegvangen
leegvanging
leegvissen
leegvissing
leemstreek
lengtecirkel
levensgemeenschap
levensgemeenschappen
lichtsterkte
linie
lithosfeer
litoraal
locatie
lokaal
lokalisatie
lokaliseren
loopzand
los
loskaai
loskade
lozingseis
lozingsnorm
luchtbron
luchtgezicht
luchtkwaliteit
luchtruimte
luchtstreek
luchtvochtigheid
luchtweerspiegeling
lunatie
maaiveld
maar
macrobioot
macrobiote
macrobiotiek
macrobiotisch
maiskavel
mantelvegetatie
mare
mark
marke
massief
meander
meanderen
meanderend
meandrisch
mediene
meent
meentgrond
meer
meertje
melioratie
meridiaan
meridiaanshoogte
meridionaal
mesosfeer
mestnorm
mestproductie
metropolis
metropolitaan
metropolitisch
metropool
meubelboulevard
microkosmos
microplastic
microplastics
middagcirkel
middaghoogte
mijnbouwstreek
mijnstreek
milieu
milieu-informatie
milieu-intensief
milieu-onvriendelijk
milieu-onvriendelijkheid
milieuactivist
milieuactiviste
milieubalans
milieubelang
milieubelasting
milieubeleid
milieubeweging
milieubewegingen
milieubiologie
milieucare
milieucommunicatie
milieudefensie
milieudruk
milieueconomie
milieueducatie
milieueffectenrapport
milieueffectrapport
milieueis
milieufactor
milieufactoren
milieufederatie
milieufilosofie
milieufreak
milieugegevens
milieugezondheidskunde
milieugoederen
milieuhygiëne
milieukunde
milieukwaliteit
milieunorm
milieurichtlijn
milieuschade
milieusociologie
milieustraat
milieutechnologie
milieutoxicologie
milieuverontreiniging
milieuvriendelijk
milieuvriendelijkheid
milieuwereld
milieuwet
milieuwetenschappen
milieuzorg
milieuzorgsysteem
ministaat
modderbron
moeder_aarde
moer
moeras
moerassig
moerassigheid
moerasstreek
moeren
moesland
mofette
mond
mondiale_voetafdruk
monding
monogram
mosselbank
mosselplaat
mossteppe
mui
muur
na-ebben
nabeven
nabeving
nabuurland
nabuurstaat
nachtnorm
nachtvorstin
nagebeefd
nageschokt
nagetrild
nageëbd
naschok
naschokken
naspui
nat
natie
nationaal
natrillen
natrilling
natura_naturans
naturaal
natureel
natuur
natuurbelang
natuurbestemming
natuurbos
natuurgrond
natuurkracht
natuurlandschap
natuurlandschappen
natuurlijk
natuurlijk_product
natuurlijke_producten
natuurproces
natuurramp
natuurreservaat
natuurrijk
natuurschoon
natuurverschijnsel
natuurverwantschap
natuurwet
natuurzuiver
nauw
nauwte
navloed
neer
neerslag
neonicotinoïde
nering
neritisch
nes
nesse
niemandsland
niet_bemest
nis
nisse
nitraatnorm
nitraatrichtlijn
nol
noord-zuidverbinding
noordpoolcirkel
oase
oceaan
oceanisch
oerwoud
oerwoudstreek
oesterplaat
oever
oeverbekleding
oeverbescherming
oeverstaat
oeververbinding
oeververdediging
oeverwal
off_the_road
offshore
oliebron
omgeving
omgevingsbewustzijn
omgevingspsychologie
omgevingsruimte
omgezwalpt
omkreits
omloop
ommekreits
ommeland
ommelands
ommezwaai
omspannen
omspanning
omtrede
omtree
omvloed
omzwaai
omzwalpen
omzwalping
onbemest
onbeslagen
onderaards
onderdoorgang
ondergaan
ondergang
ondergegaan
ondergezonken
ondergroei
ondergronds
onderlaag
ondermaans
ondermaanse
onderstroom
ondertunneling
onderwaterlandschap
onderwaterrijk
onderwaterwereld
onderwereld
onderzees
onderzinken
onderzinking
ondiepte
oneindig
oneindigheid
ongedierte
ongediertebestrijding
onherbergzaam
onland
onmetelijk
onmetelijkheid
onomkeerbaar
onomkeerbaarheid
onontgonnen
onshore
ontaards
ontboering
ontbossen
ontbossing
ontbost
ontlast
ontlasten
ontpolderd
ontpolderen
ontpoldering
ontreinigd
ontreinigen
ontreiniging
ontsluiting
ontwateren
ontwikkelingswereld
ontwinden
ontwinding
ontwinkeld
ontwoud
ontwouden
ontwouding
onvaderlands
onverhard
oord
oost-westverbinding
oosterkim
oosterkimme
op_het_droge
op_het_droge_staan
op_rede_liggen
op_veilige_rede_liggen
op_volle_zee
opbergmijn
opbreken
opbreker
opdagen
opdaging
open_lucht
open_plek_in_het_bos
opgaan
opgaand
opgang
opgebroken
opgedaagd
opgegaan
opgekomen
opgekwelmd
opgeplooid
opgeslagen
opgeslibd
opgeslijkt
opgeslikt
opgesloot
opgetrokken
opgewassen
opglijdingsvlak
opheffing
opkomen
opkomend
opkomst
opkwelmen
opkwelming
opper
oppertje
oppervlaktewater
opperwater
opplooien
oprijzen
opril
opschuiving
opslaan
opslag
opslibben
opslibbing
opslijken
opslijking
opslikken
opslikking
opsloten
opsloting
opspuitterrein
optrekken
optrekking
opvangbekken
opvolgerstaat
opwas
opwassen
opwater
opweg
opwelving
opwelwater
orbis_terrarum
orbit
orbitaal
organisme
organismen
oriëntaal
oriëntaals
oriëntatiepunt
orkaankracht
overbejaging
overbevissing
overbevolking
overbeweid
overbeweiden
overdijk
overdracht
overexploitatie
overgangsformatie
overgangsgebergte
overhaal
overheid
overhoek
overkust
overlaadhaven
overlaat
overlaatbaanvak
overlaatsdijk
overladingshaven
overlands
overloop
overloopgebied
overoever
overpad
overschuiving
overslag
oversteek
oversteekplaats
overstromingsgebied
overstromingsrivier
overstromingswater
overtoom
overtuin
overvaart
overzee
overzees
ozononvriendelijk
ozonvriendelijk
paadje
pad
pakket
paleomagnetisme
pampa
paneel
parallelcirkel
parasitisme
parhelium
park
parkje
pas
passage
patria
pekelbron
pelagisch
penterig
perceel
perceeltje
periglaciaal
perk
perkje
permafrost
pet
petroleumbron
pier
pierebad
pierebadje
pierenbad
pierenbadje
pierenbak
pijnwoud
pingo
piscine
plaat
plaats
plaatselijk
plaatselijkheid
plaatsje
placer
plantsoen
plas
plasvervening
plasvijver
plat
plateau
plating
platteland
plattelander
plein
pleintje
plek
plekje
plekkerig
plekkerigheid
plekkie
plutonisch
poel
poeletje
poeltje
poesta
pol
polair
polder
poldergronden
polderstreek
polletje
pool
poolcirkel
poolshoogte
poolstreek
poolzee
populatie
populatiebiologie
populaties
postzegelstaatje
prairie
primaire_energiebronnen
promenade
protuberans
protuberantie
provincie
prutpolder
ptolemeïsch
puddingsteen
puinsleuf
pulsatie
pulseren
punt
puntbron
put
raccrochement
radiatiegordel
radiatiepunt
rafelen
rafeling
rak
rand
randmeer
randmorene
randstaat
randzee
ravijn
rayon
recirculatie
recirculeren
recuperabel
recuperatie
recuperatief
recuperatiemateriaal
recupereren
recyclage
recyclagepapier
recyclen
recycleren
recyclewinkel
recycling
rede
ree
reed
reep
reform
reformartikel
reformbeweging
reformhuis
reformkleding
reformvoeding
reformwinkel
reformzaak
refugium
regeneraat
regeneratie
regenerator
regenereren
regime
regio
regionaal
rei
repel
reservaat
reukhinder
richel
richting
richtpunt
rif
riggeling
rijk
rijnstreek
ringkade
ringsloot
rioleren
riolering
riool
riprap
rivier
rivierarm
rivierenstreek
riviergezicht
rivierstelsel
robbenplaat
rode
rolsteen
rompstaat
rond-point
rondpunt
rondweg
roofbouw
rookproductie
rosse_buurt
rots
rotsachtig
rotsachtigheid
rotsig
rotsigheid
rotsje
rotspunt
rotsspelonk
rotssteen
rozengaard
ruigte
ruim
ruimte
ruimtelijk
ruiterpad
safaripark
samenloop
samenstand
saprobiesysteem
sas
sassen
sassenier
sasser
sassing
sassluis
schaal
schaamgroen
schaapsdrift
schaar
schaardijk
schans
schapendrift
schapenwei
scharreldier
scharrelei
scharrelkip
scharrelvarken
schervenpakket
schiereiland
schiervlakte
schol
schor
schorre
schot
schots
schouw
schuifsteen
sediment
sedimentair
sedimentatie
sedimenteren
sedimentpakket
sfeer
sick_building
singel
skyline
slag
slaper
slaperdijk
slenk
slib
slijkbron
slijkvulkaan
slikbron
sloot
sneeuwgrens
sneeuwlinie
spelonk
spelonkachtig
spelonkachtigheid
spreng
springbron
springeb
springtij
springvloed
spuitmiddelen
staalbron
staat
stad
stadje
stadscentrum
stadsfront
stadsgezicht
stadshart
stadstaat
stadswijk
stank
stankcirkel
stankhinder
stanknorm
stankoverlast
stankvlaag
stankwolk
steenglooiing
stekje
stekkie
stemdistrict
steppe
steppemeer
stiltegebied
stiltegordel
stiltereservaat
stiltezone
stinken
stinkend
stinker
stinkzooi
stoep
straatgoot
stralingsnorm
strand
strandduin
strandgezicht
strandlijn
strandmeer
strandwal
streek
streep
strekken
strekking
strekkingslijn
stro
stromingsbron
strook
strookje
stroom
stroomgeul
stroomgezicht
stroompje
stroomrijk
stroomstelsel
stroomversnelling
strootje
struikgewas
struweel
stuifduin
stuw
stuwage
stuwdam
stuwen
stuwing
subcontinent
subcontinentaal
sublunarisch
submarien
suburbaan
superstaat
symbiose
synclinale
tabbetje
te_velde
tegenmaan
tegenschemering
tegenstraling
tegenstroom
tegentij
tegenvloed
tegenzon
tektogenese
tektonisch
tellurisch
temperatuur
ten_departemente
ter_aarde
ter_zee
terp
terpachtig
terras
terrasachtig
terrein
terrestrisch
teruggesluisd
teruggewonnen
terugkeerland
terugsluizen
terugsluizing
terugwinnen
terugwinning
tij
tinne
tippelgebied
tippelzone
toegangspad
toegangsweg
toelatingsnorm
toeleidend
toeleidingskanaal
toendra
toepad
toeristenland
toewater
toros
tors
toverbron
township
toxiciteit
toxidevrij
toxisch
traject
trans
transcontinentaal
transoceanisch
trapjesglooiing
travers
traverse
tropen
tuier
tuin
tuinbouwstreek
tuinieren
tussen_hemel_en_aarde
tussengebied
tussenruimte
tussenzee
uit_de_hogere_kringen
uit_de_laagste_kringen
uit_de_lage_kringen
uit_de_lagere_kringen
uit_hoge_kringen
uit_hoogste_kringen
uitbraken
uitbraking
uiterdijk
uiterland
uiterwaard
uiterwaardenstreek
uitgaand
uitgebraakt
uitgemond
uitgestoten
uitgestroomd
uitgevist
uitgewalst
uitgeworpen
uitgifte
uitgors
uitham
uithoek
uitkijk
uitkijkpost
uitkijktoren
uitlaatemissie
uitlaatgas
uitlaatgassen
uitlaatplaats
uitloop
uitloper
uitmonden
uitmonding
uitputting
uitstoot
uitstootnorm
uitstoten
uitstoting
uitstromen
uitstroming
uitstroom
uittrede
uittreding
uitvening
uitvissen
uitvissing
uitwalsen
uitwalsing
uitweg
uitwerpen
uitwerping
uitwerpsel
uitwijkhaven
uitwijkspoor
uitzetcentrum
universum
vaargeul
vaart
vaarwater
vaderland
vaderlander
vaderlands
vakantiestreek
val
vallei
vallen
valling
vasteland
vastelander
veenpakket
veenstreek
veeteelt
vegetatielijn
veldzicht
ven
vennetje
ventilatienorm
veralgd
veralgen
veralging
verdronken_land
vergif
vergletsjerd
vergletsjering
verhang
verkeren_in_de_hogere_kringen
verkeren_in_de_lagere_kringen
verlaten
verlatenheid
verliesnorm
verontreiniging
vers
verschiet
verscholen_paradijs
verse_gronden
verskade
verstedelijken
verstedelijking
verstedelijkt
verval
vervalletje
vervuilingsnorm
vlaak
vlak
vlakte
vlasaard
vloedhoogte
voerstreek
vogelleven
vogelreservaat
vogelrichtlijn
vogelstand
volgstroom
volle_maan
vollegrond
volzee
vooraf
voorboezem
voord
voorde
voordelta
voorgebergte
voorhaard
voorhaven
voorhout
voorland
vooroever
voorpad
voorraadschuur
voorraadschuur_van_de_wereld
voorstad
voorstadje
voorstadsnet
voorstation
voorstedelijk
voorterrein
voortij
voorvloed
voorwal
vrije
vrije_natuur
vrije_uitloop
vrije_uitloopei
vrijthof
vroon
vroonland
vuilnisproductie
vulkanisatie
vulkaniseren
vuurspuwen
vuurspuwend
vuurspuwing
waai
waakhoogte
waard
waarschuwingsmeetnet
wachthaven
wachthaventje
wad
wadde
wak
waker
wal
walkant
wallenkant
walletje
wand
wantij
warande
warmteproductie
warmwaterbron
wasbord
water
waterbron
waterfront
waterhoogte
watering
waterkering
waterkussen
waterkwaliteit
waterloop
waterplas
waterrijk
waterspiegel
waterstand
waterstroming
waterstroom
watersysteem
watertafel
waterval
watervang
waterverbinding
watervrij
waterwereld
waterwingebied
waterwinplaats
wed
weer
weerstroom
weg
wegblazen
wegblazing
wegel
wegeltje
wegenis
wegeniswerken
weggeblazen
weggetje
weghelft
wegje
wei
weide
weidekavel
weidelijk
weidelijkheid
weiden
weiderij
weidestreek
weiland
wel
welgat
welletje
welwater
welzand
wereld
wereldlijk
wereldlijkheid
wereldmilieudag
wereldrijk
wereldrond
werelds
wereldstreek
wereldwijd
wereldzee
westerkim
westerkimme
wetering
wieling
wierde
wijk
wijngaard
wildakker
wildbaan
wildernis
wildpark
wildreservaat
wilgenpas
windsterkte
windstreek
windwak
wintersportstreek
wissel
wisselen
woerd
woestenij
woestijn
woestijnachtig
woestijnachtigheid
woestijnsteppe
woestijnstreek
wolfskuil
wolvenkuil
woonsatelliet
woonwijk
woud
zadel
zandbak
zandbank
zandduin
zandleemstreek
zandpakket
zandplaat
zandstreek
zandvlakte
zate
zee
zeearm
zeeboezem
zeedelta
zeegaand
zeegat
zeegebied
zeegezicht
zeehaven
zeehavengebied
zeelucht
zeereep
zeereservaat
zeestreek
zeetje
zeeverbinding
zeewering
zeezicht
zeeëngte
zelfbrengdepot
zelling
zich_ontlasten_in
zijl
zode
zoden
zoetwaterbron
zone
zoneren
zonering
zoom
zoutbron
zoutgehalte
zoutwaterbron
zuidpoolcirkel
zuidpoolgebied
zuurgraad
zwaaikom
zwamp
zware_metalen
zwavelbron
zwavelnorm
zwavelwaterbron
zwembad
zwembadje
zwemvijver
zwemwater
zwerfblok
zwerfkei
zwerfsteen
zwin