Cetti's_zanger
aalscholver
aalt
aardpapegaai
aardpapegaaien
aardzwaluw
aasgier
adelaar
adelaarspapegaai
adjudant
akkerleeuwerik
albatros
alk
alpengierzwaluw
alpenraaf
altaiberghoen
amerikaanse_tafeleend
appellijster
appelvink
ara
arend
arendbuizerd
atlasvink
auerhoen
aviair
baardgrasmus
baardmannetje
babbelaartje
bankivahoen
barbarie-eend
barbarijse_valk
barmsijs
barmsijsje
barnevelder
bastaardnachtegaal
beflijster
belder
belduiker
beo
bergeend
berghoen
bergleeuwerik
berglijster
berkhoen
bijenarend
bijeneter
blauwborst
blauwborstje
blauwe_ekster
blauwe_kiekendief
blauwe_reiger
blauwkeeltje
blauwkop
blauwpaapje
boerennachtegaal
boerenzwaluw
bokje
bokmakierie
bolder
bontbekplevier
bonte_kraai
bonte_vliegenvanger
bontje
boomeend
boomekster
boomgierzwaluw
boomklever
boomkruiper
boomkruipertje
boomleeuwerik
boomlopertje
boommees
boompieper
boompikkertje
boomsluiper
boomsluipertje
boomvalk
boomzwaluw
bosduif
boshoen
bosrietzanger
bosruiter
bosuil
boszanger
boszangers
braamsluiper
brandgans
breedbekstrandloper
brilduiker
brileend
broedgast
broedhen
broedpaar
bruine_gaai
bruine_gent
bruine_kiekendief
bruine_vliegenvanger
bruinkeelortolaan
bruinkop
buff
buidelmees
buitenzwaluw
buizerd
caracara
casarca
cetti's_zanger
chuchubi
citroentje
condor
dennenpapegaai
dijkzwaluw
distelvink
dodaars
dodo
doffer
doffertje
domineeslijster
dompelaar
doornsluiper
dougalls_stern
draaier
draaihals
drieteenmeeuw
drieteenstrandloper
drifter
dubbele_lijster
duif
duiker
duimpje
duinpieper
duinputter
duinvink
duuk
dwergalk
dwerggans
dwerggors
dwerghoen
dwergkip
dwerglijster
dwergmeeuw
dwergpapegaai
dwergstern
dwerguil
dwergvalk
edelpapegaai
edelvalk
eend
eiber
eider
ekster
emoe
europese_kanarie
fazant
fazantenhen
fitis
flamingo
fluiter
franjepoot
frankolijn
frater
fuut
gaai
gaailijster
gadotjo
gadotyo
gander
gans
gansje
ganzerik
geelborstje
geelbuikje
geelgors
geelkop
geelpootmeeuw
geervalk
gek
gekraagde_roodstaart
gele_gouw
gele_kwikstaart
geoorde_fuut
gevogelte
gewone_roodstaart
gewone_wulp
gier
gierparelhoen
giervalk
gierzwaluw
glanskop
glanskopmees
godsvogeltje
gors
goudhaan
goudhaantje
goudmerel
goudvink
gouw
gouwtje
grasleeuwerik
grasmus
grasparkiet
graspieper
grauwe_franjepoot
grauwe_gans
grauwe_gors
grauwe_kiekendief
grauwe_klauwier
grauwe_vliegenvanger
grauwspecht
grenadier
griel
griet
grijper
grijpvogel
grijskopspecht
grijskopvliegenvanger
grijze_roodstaart
groene_specht
groening
groeninger
groeninkel
groenling
groenpootruiter
groenvink
grondlijster
grootvleugelig
grootvleugeligen
grote_Canadese_gans
grote_bonte_specht
grote_burgemeester
grote_gele_kwikstaart
grote_jager
grote_karekiet
grote_kruisbek
grote_lijster
grote_mantelmeeuw
grote_pieper
grote_stern
grote_trap
grote_valk
grote_wulp
grote_zaagbek
grote_zee-eend
grote_zilverreiger
grutto
haakbek
haan
haker
halcyon
halcyoon
halsbandparkiet
havik
havikachtig
havikachtigheid
hazelhoen
heggenmus
heihaantje
helmparelhoen
hen
hennetje
himalayaberghoen
hoen
hoender
hoenderhen
hoentje
hokko
holbroeder
holduif
holenbroeder
holenduif
honingpapegaai
hooiwulp
hop
hoppen
houtduif
houtsnip
huisduif
huisgierzwaluw
huishen
huismus
huiswinterkoning
huiszwaluw
ibis
ijsduiker
ijseend
ijsgors
ijsmeeuw
ijsvogel
indische_gans
jachtvalk
jan-van-gent
kaapduif
kakapo
kaketoe
kaketoetje
kalanderleeuwerik
kalkoen
kalle
kamduiker
kamlijster
kanarie
kanariepiet
kanariepietje
kanarietje
kanoet
kanoetstrandloper
kanoetvogel
kapmeeuw
kapoen
kapucijn
kapucijner
kardinaal
karekiet
kariboe
karkiet
kaspisch_berghoen
kasuaris
kaukasisch_berghoen
kauw
keep
keizerarend
kemphaan
kerkuil
kerkzwaluw
kieken
kieviet
kievit
kikkerbekken
kip
kippenhen
kippetje
kiwi
klampvogel
klampvogeltje
klapekster
klappereend
klauwier
klaverkatje
klein_waterhoen
kleine_barmsijs
kleine_bonte_specht
kleine_burgemeester
kleine_jager
kleine_karekiet
kleine_klapekster
kleine_mantelmeeuw
kleine_plevier
kleine_rietgans
kleine_torenvalk
kleine_trap
kleine_vliegenvanger
kleine_wulp
kleine_zanddrijver
kleine_zilverreiger
kleine_zwaan
kleinst_waterhoen
kleinste_jager
klimmer
klipkop
klipzwaluw
klokhen
kluut
kneu
kneuter
knobbelzwaan
koekoek
koekoeksjong
koereiger
koet
koetplevier
kokmeeuw
kol
kolgans
kolibrie
koolmees
koperwiek
korenschrijver
korenvogel
korhoen
korhoender
kormoraan
kortvleugellijster
kraaglijster
kraagmerel
kraagtrap
kraagtrapgans
kraai
kraaikop
kraan
kraanvogel
krakeend
kramlijster
krammetvogel
kramsvogel
kranslijster
krekelrietzanger
kriel
krielhen
krielkip
krieltje
krijter
kringlijster
krombekstrandloper
kroonduif
krooneend
kropdoffer
kropduif
kropper
kropperd
kruipvogels
kruisbek
kruiskanarie
kruisvink
kuifaalscholver
kuifarend
kuifduiker
kuifeend
kuifkoekoek
kuifleeuwerik
kuifmees
kuiken
kwak
kwakereend
kwakkel
kwakkelkoning
kwartel
kwartelkoning
kwikstaart
lachduif
langhals
leeuwerik
leghen
leghorn
lepelaar
lijster
lijsters
loervogel
lopertje
lorre
maatslagertje
mandarijneend
mantelmeeuw
maraboe
maraboet
maskerpapegaai
matkop
matkopmees
meerkoet
meerkol
mees
meeuw
meeuwtje
merel
middelste_bonte_specht
middelste_jager
middelste_zaagbek
mierenjager
mierlijster
miervogel
mispellijster
mistellijster
moerasnachtegaal
moeraszwaluw
moerhoen
morinelplevier
muizenvalk
mus
musje
muskuseend
muurkruiper
muurvalk
muurzwaluw
nachtegaal
nachtegaalrietzanger
nachtegaaltje
nachtraaf
nachtreiger
nachtzwaluw
negendoder
nestblijver
nestvlieder
nestzitter
nijlgans
nonnetje
noordse_stern
noordse_stormvogel
notenkraker
oehoe
oeverloper
oeverpieper
oeverzwaluw
oliemerel
ooievaar
oostelijke_gele_kwikstaart
oostlijster
oranjelijster
ortolaan
paapje
paarse_strandloper
pagadet
palmgierzwaluw
palmlijster
panlijster
papegaai
papegaaiduiker
papegaaitje
paradijskraan
paradijsmus
paradijsraaf
paradijsvogel
paradijsweeuwtje
parelhoen
parkiet
parkietje
passagier
patrijs
patrijshen
patrijsje
pauw
pauwhen
pauwin
pauwstaart
pel
pelgrim
pelhoen
pelikaan
pestvogel
pieper
piet
pietje
pijlstaart
pijlstaarteend
pijlstaartje
pimpel
pimpelmees
pimpeltje
pinguïn
pitta
plevier
ploegdrijver
ploegdrijvertje
pluvier
poel
poelepetaat
poelruiter
poelsnip
porseleinhoen
postduif
prachtlijster
prutter
purperkoet
purperreiger
purperzwaluw
putter
raaf
raafachtig
raat
ral
ralreiger
ransuil
ratelaar
regentuiter
regentuter
regenwulp
reiger
reigervalk
renkoekoek
republikein
reuzengeitenmelker
reuzenstern
reuzenzeezwaluw
rietgans
rietgors
riethoen
rietlijster
rietschietertje
rietzanger
rietzwaluw
ringduif
ringelduif
ringleeuwerik
ringlijster
ringmerel
ringmus
ringvalk
rinkeler
rivierrietzanger
rivierzwaluw
roadrunner
rode_patrijs
rode_wouw
roeipotig
roeipotigen
roeivoetigen
roek
roeper
roerdomp
romein
roodborst
roodborstje
roodborsttapuit
roodhals
roodhalsfuut
roodhalsgans
roodkeelduiker
roodkeelpieper
roodkop
roodkopklauwier
roodkroontje
roodmus
roodpoot
roodpootvalk
roodsnavel
roodsnavelkeerkringvogel
roodspecht
roodstaart
roodstaartbuizerd
roodstuitzwaluw
roodvalk
roofmeeuw
roofvogel
rookzwaluw
roskop
rosse_franjepoot
rosse_grutto
rotgans
rotsduif
rotskruiper
rotslijster
rotspelikaan
rotsvalk
rotszwaluw
rouwbandje
rouwdrager
ruigpootbuizerd
ruigpootuil
ruigpotig
ruiter
sakervalk
salangaan
schaapsdrift
schaarlijster
schaleend
schapendrift
scharluip
scharrelaar
schatlijster
scheervink
schijftaling
schoenbekooievaar
scholekster
schollevaar
scholver
schoorsteenzwaluw
schor
schreeuwarend
schreeuwvogel
schriek
schriel
secretarisvogel
seebohm's_tapuit
seebohms_tapuit
siberische_gierzwaluw
sierlijke_stern
sijs
slangenarend
slangenvreter
slechtvalk
slobbe
slobbetje
slobeend
smaragdhapvogel
smaragdparadijsvogel
smeent
smelleken
smerlijn
smient
sneeuwgans
sneeuwgors
sneeuwhoen
sneeuwkalkoen
sneeuwputter
sneeuwvink
sneeuwvogel
snep
snip
snor
snuitpapegaai
solitair
specht
sperwer
sporenkievit
spotlijster
spotlijsters
spotmeeuw
spotmerel
spotvogel
spreeuw
spriet
sprinkhaanrietzanger
sprinkhaanzanger
staartmees
staartpapegaai
stadsduif
stadzwaluw
stag
starre
steenarend
steenduif
steenkrijter
steenloper
steenlopers
steenuil
steenvalk
steenzwaluw
stekelstaartgierzwaluw
steltkluut
steppehoen
stern
stokduif
stondoifi
stormmeeuw
strandgriel
strandleeuwerik
strandplevier
strandpluvier
strandputter
strandvogel
strandzwaluw
streepkopvliegenvanger
structuurduif
struikleeuwerik
struis
struisvogel
tafeleend
takkeling
taling
talinkie
tamme_duif
tapuit
tarsel
temmincks_strandloper
tersel
tibetaans_berghoen
timmerman
tjaklijster
tjerk
tjiftjaf
toekan
topper
torenvalk
torenzwaluw
tortel
tortelduif
trap
trapgans
trappen
trappist
treklijster
trekvogel
tuimelaar
tuinfluiter
tuinmerel
tuinzwaluw
tureluur
turkse_tortel
uil
uilachtig
uilachtigheid
uilig
uilnachtzwaluwen
uilpapegaai
uilpapegaaien
uilskuiken
uiver
vaandrager
valduif
vale_gier
vale_gierzwaluw
valk
valkachtig
vechtkwartel
vechtkwartels
veldhoen
veldleeuwerik
veldlijster
veldrietzanger
velduil
vensterzwaluw
vink
vinkenvalk
visarend
visdief
visser
vleermuispapegaai
vleermuispapegaaien
vliegenvanger
vlierscheut
vogel
vogeltje
vorkstaartmeeuw
vorkstaartplevier
vuurgoudhaan
waaiereend
waard
waterhoen
waterhoentje
waterkip
waterlijster
waterpieper
waterraaf
waterral
waterrietzanger
watersnip
waterspreeuw
waterwulp
waterzwaluw
weeuw
weeuwtje
weidevogel
wespendief
wielewaal
wielewalen
wiewouw
wijnlijster
wilde_eend
wilde_zwaan
wildzang
wilgengors
wilgensijsje
winterkoning
winterkoninglijster
winterkoningmees
winterkoninkje
winterlijster
wintertaling
witbandkruisbek
witgat
witgatje
witgehalsd
witgehalsde_vliegenvanger
withalsvliegenvanger
withoen
witkopeend
witkopgors
witkopstaartmees
witkopzeearend
witoogeend
witte_kwikstaart
witte_valk
witvleugelstern
witwangstern
woerd
woerhen
woestijnvink
woord
woudaap
woudaapje
woudduif
wouter
wouw
wulp
wulpen
wurgvogel
wurgvogels
wyandotte
zaagbek
zanddrijver
zandzwaluw
zanggors
zanglijster
zebravink
zeearend
zeekoet
zeemeeuw
zeeputter
zeevalk
zeezwaluw
zeeëend
zilvermeeuw
zilverplevier
zilverpluvier
zitpotig
zitpotigen
zoetelief
zomerkoninkje
zomertaling
zomertortel
zwaalm
zwaan
zwaandrift
zwalm
zwaluw
zwaluwplevier
zwanendrift
zwartbekzeezwaluw
zwarte_ibis
zwarte_kraai
zwarte_leeuwerik
zwarte_mees
zwarte_ooievaar
zwarte_roodstaart
zwarte_ruiter
zwarte_specht
zwarte_stern
zwarte_wouw
zwarte_zee-eend
zwarte_zeekoet
zwartkapje
zwartkeeltje
zwartkop
zwartkopeend
zwartkopgors
zwartkopmees
zwartkopmeeuw
zwartkopnon
zwartmaskerduif
zwartrok
zwerfvogel