Afrikaanse_nimmerzat
Afrikaanse_woestijngrasmus
Amerikaanse_bosruiter
Amerikaanse_goudplevier
Amerikaanse_grote_stern
Amerikaanse_nimmerzat
Amerikaanse_oeverloper
Amerikaanse_smient
Amerikaanse_tafeleend
Amerikaanse_wintertaling
Amerikaanse_zee-eend
Atlantische_Provençaalse_grasmus
Audouins_meeuw
Aziatische_goudplevier
Aziatische_klapekster
Aziatische_roodborsttapuit
Bairds_strandloper
Balearische_roodkopklauwier
Baltimoretroepiaal
Baltische_mantelmeeuw
Bartrams_ruiter
Bonapartes_strandloper
Britse_frater
Britse_roodborst
Cackling_gans
Canadese_kraanvogel
Cetti's_zanger
Chinese_gans
Chinese_klapekster
Daurische_kauw
Daurische_klauwier
Daurische_spreeuw
Eleonora's_valk
Engelse_kwikstaart
Forsters_stern
Franklins_meeuw
Groenlandse_kolgans
Groenlandse_witstuitbarmsijs
Humes_bladkoning
Humes_braamsluiper
IJslands_smelleken
IJslandse_grutto
IJslandse_sneeuwgors
Iberische_keizerarend
Iberische_tjiftjaf
Indiase_paradijsmonarch
Indische_loopeend
Indische_papegaai
Indische_spreeuw
Italiaanse_kwikstaart
Kaspische_plevier
Kuhls_pijlstormvogel
Kumliens_meeuw
Mongoolse_pieper
Noordse_boszanger
Noordse_kwikstaart
Noordse_nachtegaal
Noordse_pijlstormvogel
Noordse_stormvogel
Noordse_waterlijster
Numidisch_juffertje
Oostelijke_gele_kwikstaart
Pallas'_boszanger
Perzische_roodborst
Pontische_meeuw
Provençaalse_grasmus
Raddes_boszanger
Ross'_gans
Ross'_meeuw
Siberische_boompieper
Siberische_grijze_ruiter
Siberische_lijster
Siberische_sprinkhaanzanger
Siberische_strandloper
Siberische_taling
Siberische_tjiftjaf
Spaanse_keizerarend
Spaanse_mus
Stejnegers_roodborsttapuit
Stellers_eider
Swinhoes_boszanger
Sykes'_spotvogel
Thayers_meeuw
Turkestaanse_klauwier
Vlaamse_gaai
Westelijke_baardgrasmus
Westelijke_blonde_tapuit
Westelijke_orpheusgrasmus
Zuidamerikaanse_arend
aalreiger
aalscholver
aardpapegaai
aardpapegaaien
aardzwaluw
aasgier
aaskraai
aasraaf
aasvogel
adebaar
adelaar
adelaarspapegaai
adelaarssnavel
adjudant
aepyornis
agami
agapornis
aibert
akkergans
akkerleeuwerik
akkervogel
albatros
alievogel
alk
alpengierzwaluw
alpenheggenmus
alpenkraai
alpenraaf
altaiberghoen
andesgans
anhinga
apenarend
apostelvogel
appellijster
appelvink
ara
arend
arendbuizerd
argusfazant
arguspauw
argusvogel
atlasvink
atlasvogel
auerhoen
aviair
azuurmees
baardgier
baardgrasmus
baardkoekoek
baardkoekoeken
baardmannetje
baardmees
baardvink
baardvogel
baardvogels
babbelaartje
balkanbaardgrasmus
balkanbergfluiter
balkankwikstaart
bandijsvogel
bandvink
bandvogel
bankivahoen
barbarie-eend
barbarijse_valk
bareend
barmsijs
barmsijsje
barnevelder
bassaangans
bastaardarend
bastaardnachtegaal
bateleur
beetraaf
beflijster
belder
belduiker
beo
bergeend
bergfluiter
bergheggenmus
berghoen
bergkraai
bergleeuwerik
berglijster
bergmus
bergsijsje
bergvink
berkensijsje
berkhoen
beukvink
beul
bijenarend
bijeneter
bijenkolibrie
bijenmees
bijenpikkertje
bladkoning
bladvogel
blauwborst
blauwborstje
blauwe_ekster
blauwe_kiekendief
blauwe_reiger
blauwe_rotslijster
blauwkeeltje
blauwkop
blauwkopmees
blauwmees
blauwpaapje
blauwpieper
blauwspecht
blauwstaart
blauwvink
blauwvleugeltaling
blauwvoet
bloedvink
bloemputter
blokeend
blokvink
blonde_ruiter
boekvink
boerenmus
boerennachtegaal
boerenzwaluw
bokje
bokmakierie
bolder
bont_stormvogeltje
bontbekplevier
bonte_kraai
bonte_stern
bonte_strandloper
bonte_tapuit
bonte_vliegenvanger
bontje
boomeend
boomekster
boomgierzwaluw
boomhakker
boomhoen
boomhop
boomhoppen
boomklever
boomkruiper
boomkruipertje
boomleeuwerik
boomlopertje
boommees
boommus
boompieper
boompikkertje
boomsluiper
boomsluipertje
boomspecht
boomvalk
boomvogel
boomzwaluw
bosduif
bosfazant
bosgors
boshoen
boshop
bosijsvogel
bosklauwier
bosklauwieren
boskraai
bosleeuwerik
bosrietzanger
bosruiter
bosuil
bosvink
bosvogel
boszanger
boszangers
botkol
botvink
braambijter
braamsluiper
brahmapoetra
brahmapoetrakip
brandeend
brandgans
brandgier
brandmees
breedbekstrandloper
brilduiker
brileend
brilgrasmus
brilstern
brilvogel
brilzee-eend
broedgast
broedhen
broedpaar
broedvogel
broeigans
bronskoekoek
bronskop
bronskopeend
broodeend
bruine_boszanger
bruine_gaai
bruine_gent
bruine_kiekendief
bruine_klauwier
bruine_lijster
bruine_vliegenvanger
bruinkeelortolaan
bruinkop
bruinkopgors
brulvogel
buff
buffelkopeend
buffelwever
buidelmees
buidelspreeuw
buitelarend
buitenzwaluw
buizerd
caracara
casarca
cetti's_zanger
chirurgijn
chuchubi
cirlgors
citroenkanarie
citroenkwikstaart
citroentje
citroenvink
citroenvogeltje
condor
coscoroba
daguil
dagvogel
dakschijter
degenkolibrie
dekvogeltje
dennenpapegaai
diamantfazant
diamantvink
diamantvogel
dijkzwaluw
dikbek
dikbekfuut
dikbekzeekoet
diksnavelnotenkraker
distelvink
dodaars
dodo
doedoe
doffer
doffertje
dole
dollarvogel
domineeslijster
dompelaar
dondergans
donsgans
donsstormvogel
doodshoofdje
doorndraaier
doornkruiper
doornsluiper
dougalls_stern
draaier
draaihals
drieteenmeeuw
drieteenstrandloper
drifter
dubbele_lijster
duif
duikeend
duikelaar
duiker
duikereend
duikergans
duikerkoning
duikvogel
duimpje
duinpieper
duinputter
duinvink
dunbekmeeuw
dunbekwulp
duuk
dwergaalscholver
dwergalk
dwergarend
dwerggans
dwerggors
dwerghoen
dwergkip
dwerglijster
dwergmeeuw
dwergooruil
dwergpapegaai
dwergstern
dwerguil
dwergvalk
edelpapegaai
edelvalk
eend
eendje
eendvogel
eenvogels
eiber
eider
eidereend
eidergans
eikelvink
ekster
ekstergans
eksterspecht
elzenputter
emoe
erwtenpikkertje
europese_kanarie
fazant
fazantenhen
fazantkoekoek
fitis
flamingo
fleseend
fluiteend
fluiteenden
fluiter
fluitervink
fluitvogel
fluitzwaan
fluweeleend
franjepoot
frankolijn
frater
fratertje
fregatvogel
fuut
fuutkoeten
gaai
gaailijster
gadotjo
gadotyo
gander
gans
gansje
gansvogel
ganzenbek
ganzerik
gaper
garendiefje
geelborstje
geelbrauwgors
geelbuikje
geelgors
geelkop
geelkopgier
geelkoptroepiaal
geelpootmeeuw
geelsnavelduiker
geelvink
geervalk
geitenmelker
gek
gekraagde_roodstaart
gele_gouw
gele_kwikstaart
gent
geoorde_fuut
gestreepte_strandloper
gevogelte
geweervogel
gewone_roodstaart
gewone_wulp
gezelschapskraai
gezelschapsvogel
gier
gierparelhoen
gierstvink
gierstvogel
giervalk
giervogels
gierzeearend
gierzwaluw
gierzwaluwen
gilaspecht
glansfazant
glanskop
glanskopmees
glansspreeuw
glanstroepiaal
glansvogel
glatik
godsvogeltje
gors
goudarend
goudfazant
goudhaan
goudhaantje
goudlijster
goudmees
goudmerel
goudvink
goudvogel
gouw
gouwtje
grasduiker
grashoen
grasjonker
grasleeuwerik
grasmus
grasparkiet
graspieper
grasvink
grasvogel
graszanger
grauwe_fitis
grauwe_franjepoot
grauwe_gans
grauwe_gier
grauwe_gors
grauwe_kiekendief
grauwe_klauwier
grauwe_pijlstormvogel
grauwe_vliegenvanger
grauwgors
grauwkeeltje
grauwpieper
grauwspecht
grauwstaart
grauwtje
grauwvink
grenadier
griel
griet
grieteend
grijper
grijpvogel
grijskopspecht
grijskopvliegenvanger
grijze_gors
grijze_junco
grijze_lummel
grijze_roodstaart
grijze_roodstaartpapegaai
grijze_strandloper
grijze_wouw
groene_bijeneter
groene_kitta
groene_reiger
groene_specht
groening
groeninger
groeninkel
groenling
groenpootruiter
groenspecht
groenvink
grondeleend
grondlijster
grootpoothoen
grootvleugelig
grootvleugeligen
grote_Canadese_gans
grote_aalscholver
grote_barmsijs
grote_bonte_specht
grote_burgemeester
grote_franjepoot
grote_geelpootruiter
grote_gele_kwikstaart
grote_grijze_snip
grote_honingspeurder
grote_jager
grote_kanoet
grote_karekiet
grote_kruisbek
grote_lijster
grote_mantelmeeuw
grote_pieper
grote_pijlstormvogel
grote_stern
grote_trap
grote_valk
grote_wulp
grote_zaagbek
grote_zee-eend
grote_zilverreiger
grunsel
grutto
guacharo
haagekster
haakbek
haakvink
haan
haker
halcyon
halcyoon
halsbandmus
halsbandparkiet
hamel
hamerhoen
hamerkop
hamerkopvogel
hamsterspecht
hangnestvogels
hapvogel
harlekijneend
harpij
harpoenreiger
havik
havikachtig
havikachtigheid
havikarend
hazelhoen
heggenmus
heggenmussen
heideleeuwerik
heidevogel
heifluiter
heihaantje
heileuver
helmparelhoen
hen
hennepsijsje
hennepvink
hennetje
herfstzanger
himalayaberghoen
hoatzin
hoelzwaan
hoen
hoender
hoenderachtig
hoenderachtigen
hoenderhen
hoendervogels
hoentje
hofstedevink
hofzanger
hokko
holbroeder
holduif
holenbroeder
holenduif
honingkoekoek
honingpapegaai
honingvogels
honingzuigers
hooiwulp
hoornleeuwerik
hoornraaf
hoornsnavel
hoornvogel
hop
hoppen
houtduif
houtekster
houtleeuwerik
houtsnip
houtspecht
houtvink
huiben
huilzwaan
huisduif
huiseend
huisgierzwaluw
huishen
huismus
huiswinterkoning
huiszwaluw
ibis
ielgoes
ielregel
ijsduiker
ijseend
ijsgors
ijshoen
ijskletter
ijsmeeuw
ijsvink
ijsvogel
ikstern
inamboe
indigogors
indigovink
indigovogel
indische_gans
invasievogel
ivoormeeuw
ivoorsnavel
izabeltapuit
jaarvogel
jabiroe
jacana
jacana's
jachtekster
jachtfazant
jachtvalk
jacobus
jan-van-gent
jan-van-genten
jan-van-gents
jaçana
jufferkraanvogel
junglehoen
juweelvogel
kaalkopibis
kaalkopooievaar
kaapduif
kaapgans
kaasmees
kaffervink
kakapo
kakelaar
kaketoe
kaketoetje
kalanderleeuwerik
kalkoen
kalkoengier
kalkoens
kalle
kamduiker
kamgier
kamlijster
kanarie
kanariepiet
kanariepietje
kanarietje
kanarievogel
kanoet
kanoetstrandloper
kanoetvogel
kapgier
kapmeeuw
kapoen
kapucijn
kapucijner
kardinaal
kardinaalvogel
kareend
karekiet
karkiet
kaspisch_berghoen
kasuaris
katoendiefje
katoenvogel
katrielmus
katuil
katvogel
kaugek
kaukasisch_berghoen
kauw
keep
keerkringsvogels
keesmees
keizerarend
kemphaan
kepanki
kerkuil
kerkzwaluw
kernbijter
kernbijters
kersenbijter
kersenpikkertje
kersenvink
kersvink
kiek
kieken
kiekendief
kiekendieven
kieviet
kievit
kikkerbekken
killdeerplevier
kip
kippenhen
kippetje
kiur
kiwi
klampvogel
klampvogeltje
klapekster
klappereend
klappermannetje
klarinetvogel
klauwier
klauwierkraai
klaverkatje
klein_waterhoen
kleine_alk
kleine_barmsijs
kleine_bonte_specht
kleine_burgemeester
kleine_canadese_gans
kleine_geelpootruiter
kleine_jager
kleine_karekiet
kleine_klapekster
kleine_kokmeeuw
kleine_mantelmeeuw
kleine_plevier
kleine_rietgans
kleine_spotvogel
kleine_sprinkhaanzanger
kleine_strandloper
kleine_topper
kleine_torenvalk
kleine_trap
kleine_vliegenvanger
kleine_wulp
kleine_zanddrijver
kleine_zilverreiger
kleine_zwaan
kleine_zwartkop
kleinst_waterhoen
kleinste_jager
klimmer
klimsnavel
klimvogels
klipkop
klipzwaluw
klokhen
klokvogel
kluitvogel
kluut
kneu
kneuter
knobbeleend
knobbelgans
knobbelzwaan
knoppenvreter
knot
kobbe
kobber
kobmeeuw
kobus
koekoek
koekoeksjong
koekoekswever
koekoekvogels
koereiger
koet
koetplevier
koevogel
koewachtertje
kokardezaagbek
kokmeeuw
kol
kolfvink
kolgans
kolibrie
kolonievogel
koningsadelaar
koningsarend
koningseider
koningsfazant
koningsgier
koningskraai
koningsvogel
kookaburra
koolmees
koolmeesje
kop
kopersmid
koperwiek
korenkraai
korenleeuwerik
korenschrijver
korenvink
korenvogel
korhoen
korhoender
kormoraan
kortbekzeekoet
kortsnavelboomkruiper
kortteenleeuwerik
kortvleugellijster
kraageend
kraagfazant
kraagkolibrie
kraaglijster
kraagmerel
kraagtrap
kraagtrapgans
kraai
kraaikop
kraaivogels
kraan
kraanvogel
krabvogels
krakeend
kramlijster
krammetvogel
kramsvogel
kranslijster
krekelrietzanger
krekelzanger
kriel
krielhen
krielhoen
krielkip
krieltje
krijter
kringlijster
kroeskoppelikaan
kroet
krokodilwachter
krombekstrandloper
kromsnavel
kroonarend
kroonboszanger
kroonduif
krooneend
kroonkraan
kroonreiger
kroonvogel
kropdoffer
kropduif
kropgans
kropooievaar
kropper
kropperd
kruipvogels
kruisbek
kruiskanarie
kruisvink
krust
kuifaalscholver
kuifarend
kuifduiker
kuifeend
kuiffazant
kuifgaai
kuifibis
kuifkoekoek
kuifleeuwerik
kuifmees
kuifreiger
kuifzaagbek
kuiken
kustvogel
kwak
kwaker
kwakereend
kwakkel
kwakkelkoning
kwartel
kwartelkoning
kweevink
kwikstaart
lachduif
lachmeeuw
lachstern
lachvogel
ladyamherstfazant
lakvogel
lammergier
langbeen
langhals
langstaarteend
langstaartje
langstaartklauwier
lansvogel
lappengier
leeuwerik
leghen
leghorn
lelgier
lelieloper
leljacana
lelspreeuw
lelvogels
lepelaar
lepelbek
lepelbekreiger
lepeleend
lepelgans
lepelreiger
lierstaart
liervogel
liervogels
lieuw
lijster
lijsters
lijstertje
loofzanger
loofzangers
loopeend
loophoen
loopvogel
lopertje
lorre
lotusvogel
lovebird
luibert
maanvogeltje
maaseend
maatslagertje
madhoen
maina
maleo
mallemok
mandarijneend
mangrovevink
mankanarie
mannetjeseend
mannetjesgans
mantelkraai
mantelmeeuw
maraboe
maraboet
marmereend
maskergors
maskerklauwier
maskerpapegaai
mastpiepertje
mastvogeltje
matkop
matkopmees
meelmees
meenatortel
meerkoet
meerkoetje
meerkol
mees
meesje
meeuw
meeuwtje
meeuwvogel
meivogel
menievogel
merel
mestgier
middelste_bonte_specht
middelste_jager
middelste_zaagbek
mierenjager
mierlijster
miervogel
mijnvogel
mirtezanger
mispellijster
mistellijster
moa
moddervogels
moerasleeuwerik
moerasmees
moerasnachtegaal
moerasvogel
moeraszwaluw
moerhoen
monarch
monniksgier
mooreend
morinelplevier
muisspecht
muisvogel
muizenvalk
mus
musje
muskuseend
muurklimmer
muurkruiper
muurspecht
muurvalk
muurzwaluw
naakthalshoen
nachtegaal
nachtegaalrietzanger
nachtegaaltje
nachtraaf
nachtreiger
nachtroofvogel
nachtvogel
nachtzwaluw
nachtzwaluwen
nandoe
negendoder
nestblijver
nestvlieder
nestzitter
neushoornvogel
neusvogel
nieuwjaarsvogel
nijlgans
nijlreiger
nimmerzat
nongans
nonnetje
noordse_stern
noordse_stormvogel
noordvink
notenkraker
oehoe
oehoes
oervogel
oestervisser
oeverloper
oeverpieper
oeverzwaluw
oliemerel
olievogel
olifantsvogel
ombervogel
onweersvogel
ooievaar
ooievaarsvogels
oorfazant
oorgier
oorpauw
oostelijke_blonde_tapuit
oostelijke_kraagtrap
oosterse_tortel
oosterse_vorkstaartplevier
oosterse_zwarte_roodstaart
oostlijster
oostvink
oostvogel
oranjelijster
oranjevink
orgelvogels
orpheusspotvogel
ortolaan
ossenkneu
oudervogel
ovendekkertje
ovenvogel
paapje
paarse_strandloper
palmgierzwaluw
palmlijster
pampahoen
pampastruis
panlijster
papegaai
papegaaiduiker
papegaaitje
paradijsekster
paradijsglansvogel
paradijskraan
paradijsmonarch
paradijsmonarchen
paradijsmus
paradijsraaf
paradijsvogel
paradijsweeuwtje
paradijswida
parasolvogel
parelduiker
parelhoen
parelpauw
parkiet
parkietje
parlevink
passagier
pastoorvogel
patatduif
patrijs
patrijshen
patrijsje
pauw
pauwfazant
pauwfazanten
pauwgans
pauwhaan
pauwhen
pauwin
pauwkoekoek
pauwstaart
pel
pelgrim
pelhoen
pelikaan
pelkip
pepervogel
pestvogel
piek
pielepoot
pieper
piepleeuwerik
piet
pietje
pijlstaart
pijlstaarteend
pijlstormvogel
pimpel
pimpelmees
pimpeltje
pinguïn
pisangvogel
pitta
plaatvink
plakspecht
platvink
plevier
ploegdrijver
ploegdrijvertje
ploegschaarsnavel
pluvier
poel
poelepetaat
poelmees
poelreiger
poelruiter
poelsnip
poelvogel
porseleinhoen
postduif
potmus
prachtlijster
prachtmees
prachtspreeuw
prachtvink
prairiehoen
prieelvogel
prikkebeen
prikkendief
pronkvogel
prutter
purperhoen
purperkoet
purperreiger
purperspreeuw
purperzwaluw
putter
raaf
raafachtig
raafachtigen
raafeend
raafvogel
raat
ral
ralachtig
ralachtigen
ralkraan
ralreiger
ralvogel
ransuil
ratelaar
ratiet
rea
regenfluiter
regengans
regenkoekoek
regentuiter
regentuter
regenvogel
regenwulp
reiger
reigervalk
reigervogel
renkoekoek
renvogel
renvogels
republikein
republikeinvogel
reuzengeitenmelker
reuzenkolibrie
reuzennachtzwaluw
reuzennachtzwaluwen
reuzenooievaar
reuzenreiger
reuzenroofmeeuw
reuzenstern
reuzenvogel
reuzenzeezwaluw
reuzenzwartkopmeeuw
rietgans
rietgors
riethoen
rietlijster
rietmees
rietmus
rietschietertje
rietvink
rietvlechter
rietvogel
rietzanger
rietzwaluw
rijstdiefje
rijstvink
rijstvogel
ringduif
ringeend
ringelaar
ringelduif
ringelgans
ringelmees
ringelmus
ringfazant
ringleeuwerik
ringlijster
ringmerel
ringmus
ringsnaveleend
ringsnavelmeeuw
ringvalk
rinkeler
rivierarend
rivierrietzanger
riviervogel
rivierzanger
rivierzwaluw
roadrunner
rode_patrijs
rode_reiger
rode_rotslijster
rode_wouw
roei-eend
roeipotig
roeipotigen
roeivoetigen
roek
roeper
roerdomp
roestgans
roestvogel
roksraaf
romein
roodborst
roodborstje
roodborstlijster
roodborsttapuit
roodgesterde_blauwborst
roodhals
roodhalsfuut
roodhalsgans
roodkeelduiker
roodkeelnachtegaal
roodkeelpieper
roodkeelstrandloper
roodkop
roodkopeend
roodkopklauwier
roodkroontje
roodmus
roodoogvireo
roodpoot
roodpootvalk
roodsnavel
roodsnavelkeerkringvogel
roodspecht
roodstaart
roodstaartbuizerd
roodsterblauwborst
roodstuitzwaluw
roodvalk
roofmeeuw
roofvogel
rookzwaluw
roskop
rosse_franjepoot
rosse_gors
rosse_grutto
rosse_waaierstaart
rotgans
rotsduif
rotskruiper
rotslijster
rotsmus
rotspelikaan
rotsvalk
rotswinterkoning
rotswinterkoningen
rotszwaluw
rouwbandje
rouwdrager
rouwkwikstaart
roze_pelikaan
roze_spreeuw
rozenspreeuw
ruigpootbuizerd
ruigpootuil
ruigpotig
ruiter
ruitervogel
rupsvogel
saguarospecht
sakervalk
salangaan
saterhoen
satijnvogel
schaapsdrift
schaarlijster
schaduwvogel
schaleend
schapendrift
scharensliep
scharenslijper
scharluip
scharrelaar
scharrelaarvogels
scharrelvogels
schatekster
schatlijster
scheervink
scheleend
schelvink
schermparadijsvogel
schermvogel
scherpvogel
schettervogel
schiergans
schietvogel
schijftaling
schildeend
schildpadreiger
schildraaf
schildvink
schimmelkopooievaar
schoenbek
schoenbekooievaar
schoensnavel
scholekster
schollevaar
scholver
scholverd
schoorsteenzwaluw
schor
schreeuwarend
schreeuwekster
schreeuwvogel
schreeuwvogels
schriek
schriel
schurftkraai
secretaris
secretarisvogel
seebohm's_tapuit
seebohms_tapuit
siberische_gierzwaluw
sierlijke_stern
sijs
sijsje
sint-maartensvogel
skua
slager
slagvink
slangenarend
slangenhalsvogel
slangenhalsvogels
slangenvreter
slechtvalk
slijknestbouwers
slikmus
slobbe
slobbereend
slobbetje
slobeend
slootmus
smaragdhapvogel
smaragdparadijsvogel
smeent
smelleken
smerlijn
smient
snackduif
snatereend
sneeuwgans
sneeuwgors
sneeuwhoen
sneeuwkalkoen
sneeuwmees
sneeuwmus
sneeuwputter
sneeuwuil
sneeuwvink
sneeuwvogel
snep
snijdervogel
snip
snipstruis
snor
snuitpapegaai
soepeend
soldatenspreeuw
solitair
specht
spechtkraai
spechtmees
spechtpapegaaien
spechtvink
spekeend
sperwer
sperwergrasmus
sperweruil
spiegeleend
spiegelmees
spiegelpauw
spinnenkop
spitsvogel
spleetsnavelooievaar
splitstaart
spoorgors
spoorkoekoek
spoorkoekoeken
spoorvogel
spoorwiek
sporenkievit
spotlijster
spotlijsters
spotmeeuw
spotmerel
spotvogel
spreeuw
spriet
sprinkhaanrietzanger
sprinkhaanzanger
staartmees
staartpapegaai
stadsduif
stadsmus
stadzwaluw
stag
standvogel
stapvogels
stareend
starre
steekvogel
steenarend
steenbikker
steenduif
steenekster
steengans
steenhoen
steenkneuter
steenkraai
steenkrijter
steenloper
steenlopers
steenmus
steenortolaan
steenraaf
steenslijper
steenuil
steenvalk
steenvink
steenzwaluw
stekelstaarteend
stekelstaartgierzwaluw
stekvogel
steltkluut
steltstrandloper
steltvogel
steltzwaan
steppearend
steppebuizerd
steppehoen
steppekiekendief
steppekieviet
steppeklapekster
steppekorhoen
steppeleeuwerik
steppespreeuw
steppevorkstaartplevier
stern
stinkvogel
stokduif
stondoifi
stootvogel
stormmeeuw
stormvogel
stormvogeltje
straatmus
strandgriel
strandleeuwerik
strandloper
strandplevier
strandpluvier
strandputter
strandvogel
strandzwaluw
streepkopvliegenvanger
strontjager
strontvogel
structuurduif
struikklauwier
struikklauwieren
struikleeuwerik
struikrietzanger
struis
struishoen
struisvogel
suikervogel
sultanmees
sultanshoen
tafeleend
taigaboomkruiper
taigagaai
taigarietgans
taigastrandloper
takkeling
taleke
taling
talinkie
tamme_duif
tamme_eend
tapuit
tarsel
temmincks_strandloper
terekruiter
tersel
thermometervogel
tibetaans_berghoen
tijgerreiger
tijgerroerdomp
tijgervink
tijgervogel
timmerman
tiran
tirannen
tjaklijster
tjerk
tjiftjaf
toefvink
toekan
toendrarietgans
toetvink
toneelbouwer
topaaskolibrie
topleeuwerik
topper
toppereend
torenkraai
torenvalk
torenzwaluw
tortel
tortelduif
tragopan
trap
trapgans
trappen
trappist
trapvogel
treite
trekduiker
treklijster
trekvogel
treurspreeuw
troepiaal
troepialen
trommelaar
trompettervogel
trompetterzwaan
trompetvogel
trompetzwaan
tuimelaar
tuinekster
tuinfluiter
tuinierskruipertje
tuinkoninkje
tuinkruipertje
tuinleeuwerik
tuinmerel
tuinsluipertje
tuinzanger
tuinzwaluw
tureluur
turkse_tortel
uil
uilachtig
uilachtigheid
uilig
uilnachtzwaluw
uilnachtzwaluwen
uilpapegaai
uilpapegaaien
uilskuiken
uiver
vaal_stormvogeltje
vaandrager
valduif
vale_braamsluiper
vale_gier
vale_gierzwaluw
vale_lijster
vale_pijlstormvogel
valk
valkachtig
valkbuizerd
valkvogel
vechtarend
vechtkwartel
vechtkwartels
vegavogel
veldekster
veldheer
veldhoen
veldleeuwerik
veldlijster
veldmus
veldrietzanger
velduil
veldvink
venkraai
vensterzwaluw
vetgans
vetvogel
vetvogels
vink
vinken
vinkenbijter
vinkendraaier
vinkenmees
vinkenvalk
vinkje
visarend
visdief
visdiefje
visgier
visijsvogel
viskraai
vismeeuw
visreiger
visser
visvogel
vlagkolibrie
vlamsijsje
vlasvink
vleermuispapegaai
vleermuispapegaaien
vliegenvanger
vlierscheut
vogel
vogeltje
volièrevogel
vorkstaarthoen
vorkstaartmeeuw
vorkstaartplevier
vorkstaartvogel
vosgans
vosseneend
vreemdeling
vriesgans
vuurgoudhaantje
vuurvogeltje
waadvogel
waadvogels
waaiereend
waaierhoen
waaierstaartrietzanger
waard
waardvogel
wachtelkoning
wachter
wadvogel
walgvogel
waterfazant
waterfluiter
watergriel
waterhoen
waterhoentje
waterijsvogel
waterkip
waterkliever
waterleeuwerik
waterlijster
waterpieper
waterraaf
waterral
waterrietzanger
waterslager
watersnijder
watersnip
waterspreeuw
watervogel
waterwulp
waterzwaluw
weduwe
weduwvogel
weenk
weeuw
weeuwtje
weidepieper
weidespreeuw
weidevogel
wespendief
wever
wevervogel
wida
wiekel
wielewaal
wielewalen
wiergans
wiewouw
wigstaartarend
wijfjeseend
wijnlijster
wilde_eend
wilde_zwaan
wildzang
wilgengors
wilgensijsje
wilsons_stormvogeltje
wink
wintereend
wintergast
winterkoning
winterkoningen
winterkoninglijster
winterkoningmees
winterkoninkje
winterkraai
winterlijster
wintermeeuw
wintertaling
wintervogel
wipstaart
witbandkruisbek
witbuikrotgans
witgat
witgatje
witgehalsd
witgehalsde_vliegenvanger
witgesterde_blauwborst
withalsvliegenvanger
withoen
witkeelgors
witkeelkwikstaart
witkeeltje
witkopeend
witkopgors
witkopstaartmees
witkopzeearend
witkruingors
witoogeend
witte_kwikstaart
witte_valk
witvlekblauwborst
witvlekblauwborstje
witvleugelstern
witwangstern
woerd
woerhen
woestijnhoen
woestijnplevier
woestijntapuit
woestijnvink
wolhoen
woord
woudaap
woudaapje
woudduif
woudhoen
woudraaf
woudvogel
woudzanger
woudzangers
wouter
wouw
wulp
wulpen
wurgvogel
wurgvogels
wyandotte
zaadgans
zaadkraai
zaadvogel
zaagbek
zaageend
zadelbekooievaar
zanddrijver
zandhoen
zandloper
zandplevier
zandreiger
zandzwaluw
zanggors
zanglijster
zangvogel
zangvogels
zebravink
zebravinkje
zee-eend
zee-eenden
zeearend
zeegans
zeegier
zeekip
zeekob
zeekoet
zeekraai
zeeleeuwerik
zeemeeuw
zeeplevier
zeeputter
zeeraaf
zeetortel
zeevalk
zeevink
zeevogel
zeezwaluw
zeeëend
zevenzanger
zigeunerhoenders
zigeunervogels
zijdehoen
zilverfazant
zilvermeeuw
zilverplevier
zilverpluvier
zilverreiger
zingleeuwerik
zitpotig
zitpotigen
zoetelief
zomergast
zomerkoninkje
zomertaling
zomertortel
zomervogel
zonneral
zonnerallen
zonnereiger
zonnevogels
zuidpoolkip
zwaalm
zwaan
zwaandrift
zwaangans
zwaardkolibrie
zwalm
zwaluw
zwaluwplevier
zwanendrift
zwartbekzeezwaluw
zwarte_ibis
zwarte_kraai
zwarte_leeuwerik
zwarte_lijster
zwarte_mees
zwarte_ooievaar
zwarte_roodstaart
zwarte_rotgans
zwarte_ruiter
zwarte_specht
zwarte_stern
zwarte_wouw
zwarte_zee-eend
zwarte_zeekoet
zwarthalszwaan
zwartkapje
zwartkeelheggenmus
zwartkeellijster
zwartkeeltje
zwartkop
zwartkopeend
zwartkopgors
zwartkopmees
zwartkopmeeuw
zwartkopnon
zwartkoprietzanger
zwartmaskerduif
zwartrok
zwemmergans
zwemvogel
zwerfvogel
zwijnsgans